Ara H. Arakelyan
Biography
Education
2009- Head of Chair of Foregin Literature Departament Faculty of Romance and German Philology YSU
2008 - Docent, Dpt.of Foreign Literature and Literary Theory, Faculty of Armenian Philology YSU
2003 - Lecturer, Dpt.of Foreign Literature and Literary Theory, Faculty of Armenian Philology, YSU
2000 - Ph.D, Yerevan

Professional experience
2009 - Head of Chair of Foregin Literature Departament
Faculty of Romance and German Philology YSU
2008 - Docent, of the Dpt.of Foreign Literature and Literary Theory in Faculty of Philology YSU
2003 - Lecturer, of the Dpt.of Foreign Literature and Literary Theory in Faculty of Philology YSU

Participations of international conferences
Armenia, Germany, Austria

Social activities
2010 - Chief editor of journal
2002 - Board member of Armenian Union of Writers

Awards received
2003 - The best translator of journal

Languages
Armenian, Russian, German

Ara H. Arakelyan

Professor | Faculty of European Languages and Communication - Chair of Foreign Literature
 
 

Book

Արա Առաքելյան

Ֆրանց Կաֆկայի «Օրագրերը» | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 234 էջ, Հայաստան, Երևան

Արա Առաքելյան

20-րդ դարի առաջին կեսի գերմանական փիլիսոփայական վեպը. Թոմաս Ման | Մենագրություն, Եր.։ Անտարես, 2013.– 456 էջ

Ա. Առաքելյան

Հերման Հեսսեի «Ուլունքախաղ» վեպն իբրև գերմանական ուտոպիա | «Գրական հանդես» ԺԱ, ՀՀ Գրականության ինստիտուտ, Երևան, 2011, էջ 35-42
 

Article

Ara Arakelyan

Կաֆկա - Կամյու ժառանգական գծի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 41-52 |

Արա Առաքելյան

«Օրագրերը» և Կաֆկայի գոյափիլիսոփայությունը | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 7, 216-222 էջ, Հայաստան

Ara Arakelian

Հերման Հեսսեի արձակի մի քանի առանձնահատկությունների շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 2 (20), էջ 24-31 |

A. H. Arakelyan

Թոմաս Մանի փիլիսոփայական վեպերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 141.2, 2013, էջ 15-21 |

Arakelyan A.

The art of adult teaching and learning | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 182 - 190
1   2   3   4  |  See all