Aram E. Hovhannisyan
Biography
Education
1994 - 1999: YSU, Faculty of Oriental studies, department of Arabic language
2000 - 2005: YSU, Faculty of Theology, "History of Armenian Church and Ecclesiology" department, PhD

Scientific degree
2006 PhD in History

Work experience
2004 - 2012: Ijevan, YSU branch lecturer
from 2006: YSU, lecturer

Courses taught
History of Armenian heresies, Jerusalem Patriarchate and its history,
Constantinople Patriarchate and its history

Scientific interests
History of Kilikia, Medieval History

Languages
Armenian, Russian, Arabic, English

(+374 10) 56-24-79

Aram E. Hovhannisyan

Deputy Dean | Faculty of Theology - Chair of History of Armenian Church
 
 

Book

Արամ Հովհաննիսյան

Մլեհ Ռուբինյան. իշխանապետ Կիլիկիո հայոց | Երևան 2022, 205 էջ

Արամ Հովհաննիսյան

Հայոց եկեղեցին կիլիկյան շրջանում | Երևան 2018, 200 էջ

A. E. Hovhannisyan

Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության հարաբերությունները 1250-1375 թթ | Երևան, 2008, 238 էջ
 

Article

A. E. Hovhannisyan

Կիլիկյան Հայաստանի հոգեւորակնության եւ եկեղեցու դերակատարումը պետական-քաղաքական կառավարման համակարգում | Տարեգիրք Աստվածաբանության ֆակուլտետի, 2012 էջ 133-137

A. E. Hovhannisyan

Կիլիկյան Հայաստանի և Իկոնիայի սուլթանության հարաբերությունների պատմությունից (13-րդ դարի 40-ական թվականներ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 137.6, Երևան 2012թ., էջ 55-63 |

A. E. Hovhannisyan

Կիլիկիան Հայաստանի և Եգիպտոսի սուլթանության միջև կնքված պայմանագրի շուրջ (1268) | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2011, N 1

A. E. Hovhannisyan

Ամենայն հայոց կաթողիկոսության խնդիրը Կիլիկիայի հայկական թագավորության անկումից հետո | Տարեգիրք, 2011, էջ 122-126

A. E. Hovhannisyan

Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության միջեւ 1337 թ-ին կնքված պայմանագրի շուրջ | Պատմաբանասիրական հանդես, 2011, N 3, էջ 183-188
1   2   3   4   5   6  |  See all