Arman R. Martirosyan
Biography
Academic Degree
Doctor of Economic Science, Associate Professor at Yerevan State University (YSU) Faculty of Economics and Management, Chair of Economics and International Economic Relations, Yerevan, Armenia.

Education:
2018, Doctor of Economic Science.
2016, The International Higher Economical School of Free Libertarian Economic Policy, Bansko, Bulgaria.
2016, The Higher School of Economics, Moscow, Russia.
2013, YSU, Lecturers training course of «Mathematica» software, Yerevan, Armenia.
2012, YSU, Lecturers training course of English language, Level C1, Yerevan, Armenia.
2012, YSU, Lecturers training course of Audience Presentation, Yerevan, Armenia.
2012, YSU, Lecturers training course of Computer Science, Yerevan, Armenia.
2008, YSU, Lecturers training course of Pedagogical-Psychological Specialization, Yerevan, Armenia.
2007, Associate Professor.
2007, Eurasia Foundation Caucasus Research Resource Centers – CRRC – Armenia. Lecturers training course of Economic Analysis using SPSS and E-views Packages, Yerevan, Armenia.
2007, Economics Education and Research Consortium (EERC), Economics Research and Outreach Center (EROC), KYIV School of Economics, Kyiv, Ukraine.
2007, YSU, Lecturers training course, Yerevan, Armenia.
2005, International Labor Organization, Effective business management training, Yerevan, Armenia.
2004, Eurasia Foundation Caucasus Research Resource Centers – CRRC – Armenia. Lecturers training course of Statistic Analysis, Yerevan, Armenia.
2004, Faculty Development Program in Business and Economics between YSU and CSU, California State University, Fresno, the USA.
2003, PhD
1999 – 2002, Post Graduate, Faculty of Economics, YSU, Yerevan, Armenia.
1998 – 1999, Armenian Military Forces, the Reserve Officer.
1993 – 1998, Student, Faculty of Economics, YSU, Yerevan, Armenia.


Professional Experience:.
2001 – 2006, Assistant, Chair of Economic Theory, Faculty of Economics, Yerevan, Armenia.
2007, Assosiate Professor, Chair of Economics and International Economic Relations, Faculty of Economics and Management, YSU, Yerevan, Armenia.

Academic Courses:
Economic Theory, History of Economic Mind, Institutional Economics, Psychological Marketing.

Scale of professional interests:
Macroeconomic Policy (Economic Development), Correlation of Economic Mind Development and Economic Security, Institutional Economics, Marketing (Neuromarketing), Management (Management Psychology).

Languages:
Armenian-fluent, Russian - fluent, English – fluent.

E_mail: martirosyan.arman@ysu.am

Arman R. Martirosyan

Associate Professor | Faculty of Economics and Management - Chair of Economics and International Economic Relations
 
 

Book

Ա. Մարտիրոսյան, Վ. Միրզոյան

Փիլիսոփայություն և տնտեսագիտություն | «Մեկնարկ», 2020, 272 էջ, Հայաստան

Միրզոյան Վալերի, Մարտիրոսյան Արման

Հոգեբանություն և տնտեսագիտություն | Մեկնարկ, 2018, 160 էջ

Մ. Ռ. Եղիազարյան, Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

Ինստիտուցիոնալիզմի հոգեբանական ուղղության նեյրոտնտեսագիտական վերլուծությունը | Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 84 էջ

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան, Բ. Վ. Մարտիրոսյան

Գիտատեխնիկական նորարարությունների տնտեսական նշանակությունը և ինստիտուցիոնալ տեսությունը գործնականում | Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 74 էջ

A. Nersisyan, G. Galstyan, G. Petrosyan, A. Martirosyan

Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013
1   2   3   4  |  See all
 

Article

А.Р.Мартиросян , М.Р.Егиазарян , Մ.Մ. Բունիաթյան

Нейроэкономические аспекты гипотезы рациональности экономических субьектов. Инновационные процессы и корпоративное управление | Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, 2012г., с.256-262

Егиазарян М. Р., Мартиросян А.Р., Петросян Г.К.

Сравнительный анализ классической, марксистской и институциональной теорий экономического развития в ретроспективе | Современные Тенденции в Экономике и Управлении: Новый Взгляд. Сборник Материалов VII Международной Научно-Практической Конференции./Под. Общ. Ред. С.С. Чернова. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011, 450 стр., стр. 29 - 37

Мартиросян А.

Интерпретация человеческой сущности и закономерностей в экономической науке | Экономика. Управление. Право. 1 (13) Часть 1., Январь 2011, Москва, 23-26 стр.

Мартиросян А.

Институциональная основа маржиналистской теории поведения потребителя | Российкий Государственный Социальный Университет. Математические методы и приложения. Труды двадцатых математических чтений РГСУ (27 – 31 января 2011 года), Москва 2011, стр. 277 - 285

Մ.Ռ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Կ. Հովհաննիսյան, Ա. Հակոբյան

Տնտեսագիտության և հոգեբանության դրույթների փոխառնչությունները` ետահայաց վերլուծությամբ | Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 2 (128), փետրվար 2011թ., 81-84 էջեր |
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  See all