Armen H. Israyelyan
Biography
Education
2018: Germany, University of Hamburg, DAAD Research Fellowship Programme, July-September
2009 - 2014: Yerevan State University, Faculty of Oriental Studies , Chair of Iranian Studies, Ph.D. student
2003 - 2005: Yerevan State University, Faculty of Oriental Studies, Department of Iranian Studies (Master Degree)
2002 - Tehran, Allameh Tabataba’i University, Courses for Persian language and literature
1999 - 2003: Yerevan State University, Faculty of Oriental Studies, Department of Iranian Studies (Bachelor Degree)

Academic degree
Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D) in Philology, 01.06.2015
Specialized Council on “Linguistics-019” of HAC in the Institute of Language of the National Academy of Sciences of the RA, (“The Khorasan Dialect”)

Professional experience
2010 - 2016: Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences, Lecturer

Military service
2005-2007 Armed Forces of Armenia

Academic courses
History of Iran, History of Iranian Speaking Countries, Iran's Regional Policy

Scale of professional interests
Modern History of Iran, Persian dialects, Iranian borrowings, Iran's domestic and foreign policy

Languages
Persian, Russian, English, German

Armen H. Israyelyan

Assistant | Faculty of Oriental Studies - Chair of Iranian Studies
 
 

Book

Ա. Իսրայելյան, Վ. Փարսադանյան, Գ. Հովհաննիսյան

Աշխարհագրական-երկրագրական եզրույթների և հասկացությունների հայերեն-պարսկերեն, պարսկերեն-հայերեն բառարան | ԵՊՀ հրատ., 2021, 142 էջ, Հայաստան
 

Article

Ա. Իսրայելյան

Նախիջևանի նկատմամբ Իրանի քաղաքականության առանձնահատկությունը | «Արևելագիտության հարցեր», 2021, թիվ 17, էջ 122-130

Ա. Իսրայելյան

Ադրբեջանի մասնակցությունն Իրանի Ատրպատական նահանգում անջատողականության դրսևորումներին (Իլհամ Ալիևի նախագահության առաջին տասնամյակում) | «Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», 2020, թիվ 33 (1), էջ 357-374

Իսրայելյան Արմեն

Էթնոկրոնական գործոնը Իրանի և Տաջիկստանի հարաբերություններում | Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ XXXII: 2019, 32 (1), 268-283 էջ |

Իսրայելյան Արմեն

«Թյուրքականության» գործոնը Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում (1991-2016 թթ.) | Մերձավոր և Միջին Արեվելքի երկրներ և ժողովուրդներ XXXI: 2018, 31, էջ 149-159 |

Իսրայելյան Արմեն

Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում (Քառօրյա պատերազմի ընթացքում և հետո) | Մերձավոր Արևելք (XI-XII): Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ: Հոդվածների ժողովածու: 2017, 11-12, էջ 64-68 |
1   2  |  See all
 

Thesis

Israyelyan Armen

Comparative Analysis of the Lexis of the Khorasani Dialect and Dari | Eighth International Conference on Iranian Linguistics (ICIL 8). 2018, pp. 123-124 |

Իսրայելյան Արմեն

Հայաստանը Խաղանիի «Դիվանում» և Նիզամիի «Հնգամատյանում» | «Խաղանին և պարսկալեզու Շիրվանը», 2016, էջ 92 |