Arnak G. Sargsyan
Biography
Education
2007 – 2013: Faculty of International Relations, Yerevan State University, BD in Political Science (honorary diploma AM № 052220)
2013 – 2015l: Faculty of International Relations, Yerevan State University, MD in Political Science (honorary diploma AB № 185591)
2016-2019, Ph.D student at the Chair of History and Theory of Political Science, Faculty of International Relations, Yerevan State University
Ph.D. Thesis
"Issues of political participation in the phase of democratic consolidation (the example of the RA)".

Academic degree
Ph.D in Political Science

Professional experience
Since 2017: Lecturer at the chair of history and theory of political science

Academic Courses
Basics of Political Studies, Political Studies in the Ancient and Middle Ages

The Field of Scientific Interests
Political participation, Issues of youth political involvement, political negotiation

Participation in conference
2019: Germany, Eastern Partnership Program
Oct. 20-22, 2017: “The education in the context of Armenian security„ organized by YSU “Vardanank„ Club

Anniversary Postage Stamp
2019: A postage stamp dedicated to the theme “100th anniversary of the foundation of Yerevan State University”

Languages
Armenian, Russian, English

Arnak G. Sargsyan

Lecturer | Faculty of International Relations - Chair of Theory and History of Political Science
 
 

Book

Առնակ Սարգսյան

Քաղաքական մասնակցության հայեցակարգերը քաղաքական ուսմունքների պատմության շրջանակներում | Հայաստան, Երևան, 78 էջ, 2020, հայերեն |

Առնակ Սարգսյան, Աշոտ Ենգոյան, Խոսրովադուխտ Ազատյան

«Ազգ-բանակ» հայեցակարգի գաղափարաքաղաքական հիմքերը | Հայաստան, Երևան, 2019, 92 էջ, հայերեն |
 

Article

Arnak Sargsyan

Քաղաքական մասնակցության դրսևորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 75-81 |

Առնակ Սարգսյան

Ընտրական գործընթացին մասնակցությունը ժողովրդավարացման իրողություններում (ՀՀ 2018 թ. ընտրությունների օրինակով) | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, № 1, 132-139 էջ, 2020

Arnak Sargsyan

Քաղաքական մասնակցության արդի մեկնաբանության խնդրի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 61-66 |

Arnak Sargsyan

Մասնակցության ինստիտուցիոնալացման հիմնախնդիրները քաղաքացիական հասարակության մեջ (ՀՀ օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 73-82 |

Առնակ Սարգսյան

Ընտրական գործընթացին ներգրավվումը՝ որպես քաղաքական մասնակցության տարատեսակ (ՀՀ օրինակով) | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2018, ISSN 1829-4227, էջ 243-252 |
1   2  |  See all