Arshaluys M. Galstyan
Biography
Education
2006 - 2009, PHD of Philology, Faculty of Armenian Language and Literature, Chair of Armenian Literature, Yerevan State University,
2004 - 2006 Master’s Degree of Philology, Faculty of Armenian Language and Literature, Yerevan State University,
2000 - 2004 Bachelor’s Degree of Philology, Faculty of Armenian Language and Literature, Yerevan State University

Academic degree
candidate - “ Grigor Artsruni literary personality”, 2010, Yerevan State University

Professional experience
2010 at present Assistant at the Chair of Armenian Literature in Yerevan State University
2007 at present Deputy Dean, at the faculty of Armenian Philology Yerevan State University,
2007 - 2010 lecturer, at the Chair of Armenian Literature in Yerevan State University
2004 - 2007 lecturer, at the Chair of Armenian Literature in Idjevan Brench’s of Yerevan State University

Academic courses
19th century new armenian literature history (bacalavr)
Anchient and new armenian literature (bacalavr)
Grigor Zohrap (magistr)

Scale of professional interests
Western Armenian Literature
Anchient and new armenian literature

Languages
Armenian,Russian,German (reads and translates with the help of dictionary)

Professional membership
Member of board of the Armenian Philology in Yerevan State University

Arshaluys M. Galstyan

Associate Professor | Faculty of Armenian Philology - Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican
 
 

Book

Վաչագան Ավագյան, Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան, Աննա Աբաջյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Ալբերտ Մակարյան, Լեոնիդ Թելյան, Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան, Ռուբեն Սաքապետոյան, Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան, Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 256 էջ

Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան, Աննա Աբաջյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Ալբերտ Մակարյան, Լեոնիդ Թելյան, Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Վաչագան Ավագյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան, Ռուբեն Սաքապետոյանվ, Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան, Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան

Մ. Հալաջյան, Ա. Աբաջյան, Լ. Թելյան, Գ. Խալաթյան, Գ. Մկրտչյան, Ա. Գալստյան, Վ. Ավագյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 296 էջ
 

Article

Վաչագան Ավագյան, Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան, Լեոնիդ Թելյան, Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան, Ալբերտ Մակարյան, Ռուբեն Սաքապետոյան, Սամվել Մուրա­դյան, Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 3 | «Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017

Վաչագան Ավագյան, Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան, Աննա Աբաջյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Ալբերտ Մակարյան, Լեոնիդ Թելյան, Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Սամվել Մուրա­դյան, Ռուբեն Սաքապետոյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 2 | «Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017

A. M. Galstyan

Գրիգոր Արծրունու հուշագրական ժառանգությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 132.2, Երևան 2010թ., էջ 5-14 |

Ա. Գալստյան

Քնարական հերոսուհու կերպարի զարգացման յուրահատկությունները հայ միջնադարյան քնարերգության մեջ, | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», Երևան, 2010, թիվ 1 - 2, էջ 109-118

Ա. Գալստյան

Հովհ. Թումանյանը Գր. Արծրունու և «Մշակի» գնահատականներում, «Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), | Պրակ Թ, Երևան, 2009, էջ 92 - 100
1   2  |  See all