Artak K. Khachatryan
Biography
Education
1974 - 1979: Yerevan State University, Faculty of History, Department of Philosophy
1992 October - 1993 April: London School of Economics, Faculty of Social Work and Administration, Training Program
2001 March: Stockholm University of Social Sciences, Training Program

Academic degree
1989 May, Candidate of Philosophical Sciences(PhD in Philosophy), title "Professional Orientation Activity of the Society, Family and Individual: Sociological Analysis", Professional Board of Tbilisi State University.

Professional experience
2006 - present time: Head of Chair Social Work and Social Technologies of YSU.
2005 - present time: Associate Professor of the Chair Social Work and Social Technologies.
1986 - 2004: Associate Professor of the Chair of Sociology of YSU
1980 - 1986: Researcher at the Laboratory of Sociological Research of YSU

Academic courses
Modern Problems of the Profession(MA)
Basics of Social Work(BA)
Society and Crime(MA)
Research Methods in Social Work(BA)

Scale of professional interests
The Process of Institutionalization of Social Work in Armenia
Social Work and the Social culture of the Society
Sociology of Education

Languages
Russian(free), English(medium)

Artak K. Khachatryan

Head of Chair | Faculty of Sociology - Chair of Social Work and Social Technologies
 
 

Book

Ա. Խաչատրյան

Սոցիալական աշխատանք | Գիրք 9, Սոցիալական աշխատանքի ուղեցույց ուսանողի համար, Երևան, 2003

Արտակ Կարապետի Խաչատրյան

Սոցիալական աշխատանք | Գիրք 10, Սոցիալական աշխատանքի ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Երևան, 2003

Ա. Խաչատրյան, Գ. Շահնազարյան

Սոցիալական աշխատանք | Գիրք 6, Ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, Երևան, 2003

Ա. Խաչատրյան

Սոցիալական աշխատանք | Գիրք 8, Սոցիալական աշխատանքի գործնական ուղեցույց պրակտիկայի ղեկավարների համար, Երևան, 2003

Ա. Կ. Խաչատրյան, Ա. Բաբայան, Գ. Գրիգորյան, Բ. Քըրնեյ, Գ. Միրզոյան, Ա. Նիկոյան, Ռ. Գորգիսյան, Ա. Ոսկանյան, Մ. Անտոնյան

Ձեռնարկ սոցիալական ծառայությունների կենտրոնների համար | Ուսումնական ձեռնարկների շարք, Երևան, 2002, թիվ 1
1   2   3  |  See all
 

Article

Artak Khachatryan

Սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիրը որպես հետազոտության արդյունավետության գրավական | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 20-28 |

Artak Khachatryan

Սոցիալական ներառո՞ւմ, թե՞ ինտեգրում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 3-11 |

Artak Khachatryan, Nasrin Molayi

Ամուսնության կայունության պահպանման նպատակով սոցիալական աշխատողի միջամտությունն ընդունելու պատրաստակամությունը (Իրանի Խուզիստան նահանգի քաղաքային բնակչության օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 18-28 |

Artak Khachatryan

Սոցիալական աշխատանքը և ազատազրկում - ուղղում կոնֆլիկտը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 3-13 |

Արտակ Խաչատրյան

Սոցիոլոգիան՝ որպես սոցիալական աշխատանքի տեսա-մեթոդաբանական հիմք | Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում: 2018, էջ 46-56 |
1   2   3   4  |  See all