Artak K. Khachatryan
Biography
Education
1974 - 1979: Yerevan State University, Faculty of History, Department of Philosophy
1992 October - 1993 April: London School of Economics, Faculty of Social Work and Administration, Training Program
2001 March: Stockholm University of Social Sciences, Training Program

Academic degree
1989 May, Candidate of Philosophical Sciences(PhD in Philosophy), title "Professional Orientation Activity of the Society, Family and Individual: Sociological Analysis", Professional Board of Tbilisi State University.

Professional experience
2006 - present time: Head of Chair Social Work and Social Technologies of YSU.
2005 - present time: Associate Professor of the Chair Social Work and Social Technologies.
1986 - 2004: Associate Professor of the Chair of Sociology of YSU
1980 - 1986: Researcher at the Laboratory of Sociological Research of YSU

Academic courses
Modern Problems of the Profession(MA)
Basics of Social Work(BA)
Society and Crime(MA)
Research Methods in Social Work(BA)

Scale of professional interests
The Process of Institutionalization of Social Work in Armenia
Social Work and the Social culture of the Society
Sociology of Education

Languages
Russian(free), English(medium)

Artak K. Khachatryan

Head of Chair | Faculty of Sociology - Chair of Social Work and Social Technologies
 
 

Book

Միրա Անտոնյան, Անահիտ Սահակյան, Արտակ Խաչատրյան, Ռուբեն Մարկոսյան, Նունե Գեղամյան, Աննա Ոսկանյան

Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ |

Մ.Անտոնյան, Ա.Խաչատրյան, Ա.Բեջանյան, Ն.Պողոսյան

Երեխաների պաշտպանությունը բռնություններից | «ԱՍՈՂԻԿ»,2012, 113 էջ

Ա.Գասպարյան, Ս.Սահակյան, Մ.Գալստյան, Լ.Բարխուդարյան, Ա.Խաչատրյան

Հայաստանի Հանրապետությունում պրոբացիայի ծառայության ստեղծման խնդիրներն ու առանձնահատկությունները. | «Ասողիկ»,2012,62 էջ

Ա. Խաչատրյան

Ուսուցչի մասնագիտական գործունեության գնահատման ժամանակ աշակերտի կարծիքի հաշվառման հնարավորությունները | Ձեռնարկ, Ընտանիք և Դպրոց, Երևան, 2007, թիվ 4, 25-30 էջ

Ա. Կ. Խաչատրյան , Ս. Ջուհարյան

Սոցիալական դեպքերի ժողովածու | Երևան, 2004, 132 էջ
1   2   3  |  See all
 

Article

Ա.Խաչատրյան

Երեխաների կողմնորոշումը դեպի բուհ և ընտանիքի նյութական ապահովվածությունը | ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք,2008, 150-158 էջ

Ա. Կ. Խաչատրյան

Կրթություն և աղքատություն | Ձեռնարկ,Ընտանիք և Դպրոց, Երևան, 2007թ., թիվ 2, 16-24 էջ

Ա. Կ. Խաչատրյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Կարապետյան, Ռ. Պողոսյան, Ա. Պողոսյան

Դպրոցի ուսուցիչների մասնագիտական գործառնման գնահատման արդի մոդելներ | Երևան, 2004

Ա.Կ. Խաչատրյան

Դպրոց - համայնք փոխհարաբերությունները փոխարկվող Հայաստանում | Հայաստանում հասարակայնորեն ակտիվ դպրոցների կառավարում, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001

Artak K. Khachatryan

Ընտանիքի դերը երեխայի մասնագիտական կողմնռրոշման գործում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 163-167 |
1   2   3   4  |  See all