Astghik V. Soghoyan
Biography
Education
2012 - 2016: Bachelor’s Degree of Philology, Faculty of Armenian Language and Literature, Yerevan State University
2016 - 2018: Master’s Degree of Philology, Faculty of Armenian Language and Literature, YSU
2018 - 2021: post-graduate of the Chair of History of Armenian Literature after Acad. Hr. Tamrazyan, Faculty of Armenian Philology, YSU

Academic Degree
PhD in Philology

Topic of PhD thesis
“Khachatur Abovyan’s Art of Narration”, YSU, 2021

Professional Experience
2022 - up to date: lecturer at the Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican Hrant Tamrazyan, YSU
2021 - up to date: researcher, NAS of RA, Institute of Literature after M. Abeghyan
2020 - 2022: lecturer at the Russian-Armenian (Slavonic) university, Chair of Armenian Language and Literature
2019 - 2022: “Anania Shirakatsi” – University of International Relations

Academic Courses
History of the Armenian New Literature of the 19th century

Scale of Professional Interests
Armenian New Literature, Children’s literature, Armenian and world literary connections and relations

Language
Armenian, Russian, English

Professional Membership
Deputy Editor-in-Chief of the “Literary Journal” of the Institute of Literature after M. Abeghyan, NAS of RA

Astghik V. Soghoyan

Lecturer | Faculty of Armenian Philology - Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican
 
 

Book

Աստղիկ Սողոյան

Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը | Եր., «Էդիթ Պրինտ», 2022, 240

Ալբերտ Մակարյան, Աստղիկ Սողոյան

Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր | Մենագրություն, «Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 188 էջ |

Աստղիկ Սողոյան

Դաստիարակության խնդիրները Հակոբ Պարոնյանի մանկական պարբերականում | Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն, 2018, 2018, 3 (27), 23-35
 

Article

Astghik Soghoyan

«Մոխրոտիկ» հեքիաթի հայկական մշակումները համաշխարհային հեքիաթագրության համապատկերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 sp1, էջ 44-52 |

Աստղիկ Սողոյան

Պատմողի կերպարը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի կառույցում | Էջմիածին, 2022, Ա, 59-79

Albert Makaryan, Astghik Soghoyan, Haykanush Sharuryan

Nikolay Gogol and Raphael Patkanyan: The Philosophy of Horror | WISDOM, 2022, 3 (2), 112-123 |

Աստղիկ Սողոյան

Խաչատուր Աբովյանի հուշագրական պատումի առանձնաատկությունները | Հայագիտության հարցեր, 2021, 2 (23), 139-152

Ալբերտ Մակարյան, Աստղիկ Սողոյան

Հակոբ Պարոնյանի մանկական պատմվածքները | «Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1, էջ 202-215 |

Ալբերտ Մակարյան, Աստղիկ Սողոյան

Իրապատում հեքիաթը Հակոբ Պարոնյանի «Թատրոն. բարեկամ մանկանց» պարբերականի ժանրայի համակարգում | Երևան, 2020, էջ 23-33 |

Աստղիկ Սողոյան

Խաչատուր Աբովյանի «Նախաշաւիղ կրթութեան…» դասագիրքը՝ որպես մանկական ստեղծագործությունների ընթերցարան | Հայագիտության հարցեր, 2020, 1 (19), 129-142

Աստղիկ Սողոյան

Հերոսի ճանապարհի մոնոմիֆի մոելը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպում | Պատմաբանասիրական հանդես, 2020, 2, 220-233

Ալբերտ Մակարյան, Աստղիկ Սողոյան

Հրաշքի մոտիվը աստվածաշնչյան պատումների համապատկերում («Թատրոն. բարեկամ մանկանց») | «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2019, թիվ 2 (44), էջ 60-69 |

Ալբերտ Ա. Մակարյան, Աստղիկ Վ. Սողոյան

Գիգեսի մատանու առասպելը. Հակոբ Պարոնյանից մինչև Ջոն Թոլքին | «ՎԷՄ» համահայկական հանդես, Երևան, 2019, թիվ 3 (67), էջ 71-84 |

Աստղիկ Սողոյան

Խաչատուր Աբովյանի «Աղասու խաղը» պոեմի պատումի աշխարհը | Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), 117-133

Աստղիկ Սողոյան

Խաչատուր Աբովյանը մանկագիր. պատումի առանձնահատկությունները «Պատմություն Տիգրանի» վեպում | Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն, 2019, 3 (30), 14-25

Աստղիկ Սողոյան

Խաչատուր Աբովյանի «Աղասու խաղը» քնարապատմողական պոեմի երկխոսային բնույթը | Վէմ, 2019, 2 (66), 67-85

Աստղիկ Սողոյան

Խաչատուր Աբովյանի «Հազարփեշեն» երգիծապոեմը | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 1.2 (19), 31-39

Ալբերտ Ա. Մակարյան, Աստղիկ Վ. Սողոյան

Հանրահայտ մի հեքիաթի փոխադրության հետքերով. Շառլ Պերրո, Գրիմ եղբայրներ, Հակոբ Պարոնյան | «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 4 (60), 2017, էջ 123-140 |

Ալ. Մակարյան, Ա. Սողոյան

Ռափայել Պատկանյանի վիպաշխարհը | «ՎԷՄ» համահայկական հանդես, թիվ 3 (55), Երևան, 2016, էջ 85-118 |

Աստղիկ Սողոյան

Ֆենթեզի ժանրը. առասպելական տարրերը Սթեֆանի Մեյերի «Մթնշաղ» վիպաշարում | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016, 1.3 (13), 56-60

Աստղիկ Սողոյան

Հովհաննես Թլկուրանցին սիրո տաղերգու. «Յովհաննէս եւ Աշայ» պոեմը | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015, 1.3(6), 47-51

Աստղիկ Սողոյան, Աննա Պետրոսյան

Մոր կերպարի առանձնահատկությունները և յուրահատուկ դրսևորումները համաշխարհային գրականության մեջ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015, 1(18), 214-225