Atom S. Vardumyan
Biography
Education
1977 - 1982: Faculty of Philosophy, Sociology and Psychology, Yerevan State University.
1984 - 1987: Post Graduate Studies, Chair of Theoretical Philosophy and Logics, Yerevan State University.

Academic degree
1989: PhD in Philosophy from Yerevan State University.
PhD research: “The Role of Reasoning in the System of Philosophical Knowledge”.

Professional experience
1991: Associate Professor at the Chair of Theoretical Philosophy and Logics, Yerevan State University.
1987 - 1991: Assistant Professor at the Chair of Theoretical Philosophy and Logics, Yerevan State University.
1982 - 1984: Researcher at the Chair of Theoretical Philosophy and Logics, Yerevan State University.

Academic courses
Basics of Philosophy, A Course of Logics, Basics of Rhetorics, Culture of Speech

Scale of professional interests
Conceptualization Theory, Communication Theory, Rhetorics

Languages
Armenian, English, Russian

Atom S. Vardumyan

Associate Professor | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of History of Philosophy
 
 

Book

Ատոմ Վարդումյան

Հռետորիկա շատերի և յուրաքանչյուրի համար | ԵՊՀ հրատ., 2019, 342 էջ, Հայաստան, Երևան
 

Article

Atom Vardumyan

Աշխարհայացքային համատեղության խնդիրը հաղորդակցության գործընթացում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 27-35 |

A. S. Vardumyan

Փիլիսոփայություն - փիլիսոփայական փաստարկում - հռետորիկա | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 140.4, 2013, էջ 3-18 |