Edik G. Minasyan
Biography
Education (from the Institute)
1974 - 1979: YSU, faculty of History.
1979 - 1983: YSU, faculty of History, doctorial.

Academic degree
1985 - phd in history.
2003 - doctor of historical sciences.

Work experience
1979 - 1982: YSU, faculty of History, assistant dean.
1982 - 1985: YSU, faculty of History, lecturer, department of history of the CPSU.
1986 - 1987: Senior lecturer, department of foreign citizens.
1987 - 1994: Head of the department of humanity subjects, associate professor.
1994 - 2005: Associate professor of the Chair of Armenian History.
From 2005 up to now: professor of the Chair of Armenian History.
1999 - 2009: YSU, faculty of History, assistant dean.
From 2002 up to now: full member of International Academy Sciences of Nature and Society
From 2009 February up to now: YSU, faculty of History, dean.
From 2014 up to now: member of EKM (Homeland Defenders Union).
From 2015 up to now: member of Public Council of RA.

Academic courses
History of Armenia, Armenian History Issues, History of Armenian diplomacy-ancient and middle ages, History of the Third Republic of Armenia.

Range of academic interests
The newest period of Armenian History, especially the history of the Third Republic, issues of the history of Armenian diplomacy. Author of 7 monographs, 28 educational and methodical manuals, textbooks and over 100 scientific articles.

Professional memberships
The head of board of trustees of Khnus foundation, Vice president in academic group of history of Armenia in the National Academy of Sciences, Institute of History, The major editor of «History and culture» armenological journal, YSU, faculty of History, president of academic group, Member of editorial group of «Armenological issues» academic journal, Member of editorial group of «Armenian army» academic journal, Member of editorial group of «New Century» academic journal.

Awards
Gold Medal for the Freedom of RMA (Republic of Mountainous Armenia), YSU Gold Medal, Medal by RA Prime Minister, “Garegin Nzdeh” Medal, “Sparapet Vazgen Sargsyan” Medal, Medal of honor by the chairman of RA National Assembly, Gold medal of Fridtjof Nansen, Medal of Movses Khorenatsi

eminasyan@ysu.am

Edik G. Minasyan

Dean, Doctor of History, Professor | Faculty of History - Chair of the History of Armenia
 
 

Book

Մինասյան Էդիկ

Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը (1991-2017) | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 512 էջ

Էդիկ Մինասյան

Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները 21-րդ դարասկզբին (2001-2017) | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 446 էջ

Է. Մինասյան, Ա. Մելիքոնյան, Է. Գևորգյան, Կ. Խաչատրյան, Յ. Հովսեփյան, Ա. Վիրաբյան

Հայոց պատմություն 12-րդ դասարան, նորագույն շրջան հումանիտար հոսքի համար | Դասագիրք: Զանգակ, 2016թ․, 320 էջ

Էդիկ Մինասյան

Հայ հերոսուհի կանայք | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 782 էջ, Հայաստան, Երևան

Էդիկ Մինասյան, Տաթևիկ Մինասյան

Հայ կանայք 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հերոսամարտի տարիներին | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 472 էջ, Հայաստան, Երևան
1   2   3  |  See all
 

Article

Էդիկ Մինասյան

Մայրաքաղաք Երևանի արտաքին կապերը, համագործակցությունը միջազգային կառույցների և քույր քաղաքների հետ | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, 1, էջ 196-214

Է. Գ. Մինասյան

Հայոց անկախ պետականության վերականգնման ռազմաքաղաքական նախադրյալները | Հայկական Բանակ, 2018, 1-2 (95-96), էջ 13-27

Акоп Арутюнян, Эдик Минасян

Саркис Суренович Казаров | Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 513-514 էջ, Հայաստան

Էդիկ Մինասյան

Ավետիս Ահարոնյանի դիվանագիտական գործունեությունը | Ավետիս Ահարոնյան 150: 2017թ․, 234-272 էջ, Հայաստան |

Էդիկ Մինասյան

Հայ-ֆրանսիական միջպետական կապերը և դիվանագիտական հարաբերությունները 1991-2016 թթ․ | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 160-174 էջ, Հայաստան
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  See all