Edik G. Minasyan
Biography
Education (from the Institute)
1974 - 1979: YSU, faculty of History.
1979 - 1983: YSU, faculty of History, doctorial.

Academic degree
1985 - phd in history.
2003 - doctor of historical sciences.

Work experience
1979 - 1982: YSU, faculty of History, assistant dean.
1982 - 1985: YSU, faculty of History, lecturer, department of history of the CPSU.
1986 - 1987: Senior lecturer, department of foreign citizens.
1987 - 1994: Head of the department of humanity subjects, associate professor.
1994 - 2005: Associate professor of the Chair of Armenian History.
From 2005 up to now: professor of the Chair of Armenian History.
1999 - 2009: YSU, faculty of History, assistant dean.
From 2002 up to now: full member of International Academy Sciences of Nature and Society
From 2009 February up to now: YSU, faculty of History, dean.
From 2014 up to now: member of EKM (Homeland Defenders Union).
From 2015 up to now: member of Public Council of RA.

Academic courses
History of Armenia, Armenian History Issues, History of Armenian diplomacy-ancient and middle ages, History of the Third Republic of Armenia.

Range of academic interests
The newest period of Armenian History, especially the history of the Third Republic, issues of the history of Armenian diplomacy. Author of 7 monographs, 28 educational and methodical manuals, textbooks and over 100 scientific articles.

Professional memberships
The head of board of trustees of Khnus foundation, Vice president in academic group of history of Armenia in the National Academy of Sciences, Institute of History, The major editor of «History and culture» armenological journal, YSU, faculty of History, president of academic group, Member of editorial group of «Armenological issues» academic journal, Member of editorial group of «Armenian army» academic journal, Member of editorial group of «New Century» academic journal.

Awards
Gold Medal for the Freedom of RMA (Republic of Mountainous Armenia), YSU Gold Medal, Medal by RA Prime Minister, “Garegin Nzdeh” Medal, “Sparapet Vazgen Sargsyan” Medal, Medal of honor by the chairman of RA National Assembly, Gold medal of Fridtjof Nansen, Medal of Movses Khorenatsi

eminasyan@ysu.am

Edik G. Minasyan

Dean, Doctor of History, Professor | Faculty of History - Chair of the History of Armenia
 
 

Book

Էդիկ Մինասյան, , Հայկ Մխոյան

Հյուսիսային Կովկասի հայկական համայնքնրը 20-րդ դարում․ պատմություն և մարտահրավերներ | Հայաստան, Երևան, 152 էջ, 2019

Էդիկ Մինասյան

Երևանի պետական համալսարանն ու համալսարանականները Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին (1941-1945 թթ․) | Հայաստան, Երևան, 586 էջ, 2019

Արման Եղիազարյան, Էդիկ Մինասյան, Արտակ Մովսիսյան

Երևանի պատմություն | Հայաստան, Երևան, 333 էջ, 2019

Մինասյան Էդիկ

Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը (1991-2017) | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 512 էջ

Էդիկ Մինասյան

Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները 21-րդ դարասկզբին (2001-2017) | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 446 էջ

Է. Մինասյան, Ա. Մելիքոնյան, Է. Գևորգյան, Կ. Խաչատրյան, Յ. Հովսեփյան, Ա. Վիրաբյան

Հայոց պատմություն 12-րդ դասարան, նորագույն շրջան հումանիտար հոսքի համար | Դասագիրք: Զանգակ, 2016թ․, 320 էջ

Էդիկ Մինասյան

Հայ հերոսուհի կանայք | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 782 էջ, Հայաստան, Երևան

Էդիկ Մինասյան, Տաթևիկ Մինասյան

Հայ կանայք 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հերոսամարտի տարիներին | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 472 էջ, Հայաստան, Երևան

Հ. Ժ. Հարությունյան, Է. Գ. Մինասյան

Ակադեմիկոս Գագիկ Խորենի Սարգսյան (ծննդյան 90-ամյակին) | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2015թ․, 3, 263-269 էջ |

Арутюнян Акоп, Минасян Эдик

Поздравляем юбиляра. Эдуард Давидович Фролов -80 | Русский язык в Армении, Ер. 2013, N3, с. 61-64

Է. Գ. Մինասյան

Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմություն | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 624 էջ

Է. Գ. Մինասյան

Հայրենիք-Սփյուռք առնչությունները ՀՀ անկախության տարիներին (1991-2009 թթ.) | Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2010, 200 էջ

Է. Գ. Մինասյան

Ռուսաց դիվանագիտությունը միջազգային հարաբերությունների համակարգում (XVIII - XIX դդ.) | Դասագիրք, Երևան, 2005 թ.

Է. Գ. Մինասյան

Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները Հայաստանում 1991 - 2003 թթ. | Մենագրություն, Երևան, 2003 թ.

Է. Գ. Մինասյան

Ագրոարդյունաբերական ինտեգրացիայի դերը բանվոր դասակարգի, գյուղացիության և կրթության դաշինքի ամրապնդման գործում | Մենագրություն, Երևան, 1987 թ.
 

Article

Էդիկ Մինասյան

Հայ ժողովրդի ներդրումը հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի գործում (1941-1945 թթ.) | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 8-33 էջ, 2020

Էդիկ Մինասյան

Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին (1941-1945 թթ.) | Հայկական Բանակ, Հայաստան, 1(103), 9-32 էջ, 2020

Էդիկ Մինասյան

Դրուագներ 1918 թ.մայիսեան հերոսամարտերից | Էջմիածին, Հայաստան, Ե, 87-114 էջ, 2019

Էդիկ Մինասյան

«Արարատ» ամսագրի պատմագիտական նշանակությունը | Էջմիածին, Հայաստան, Բ, 68-92 էջ, 2019

Էդիկ Մինասյան

Հյուսիսային Կովկասի հայ համայքի ձևավորման և զարգացման պատմությունից | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, Հայաստան, 1(21), 46-58 էջ, 2019

Էդիկ Մինասյան

Մայրաքաղաք Երևանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը անկախության տարիներին | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 76-85 էջ, 2019

Էդիկ Մինասյան

Երևանի պետական համալսարանը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին. համալսարանի 100-ամյա հոբելյանի առթիվ | Հայկական Բանակ, Հայաստան, 3 (101), 97-108 էջ, 2019

Էդիկ Մինասյան

Երևանի պետական համալսարանը 1920-ական թթ (հիմնադրման 100 ամյակի առթիվ) | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Հայաստան, 3(657), 12-26 էջ, 2019

Էդիկ Մինասյան

Ազատագրական պայքարի արտացոլումը հայ պարբերական մամուլում. (մաս երկրորդ) ԺԹ դարավերջ եւ Ի դարասկիզբ | Էջմիածին, Հայաստան, ԺԲ, 103-121 էջ, 2019

Էդիկ Մինասյան

Ազատագրական պայքարի արտացոլումը հայ պարբերական մամուլում. (մաս առաջին) ԺԹ դարի երկրորդ կէս | Էջմիածին, Հայաստան, Ժ, 93-114 էջ, 2019

Էդիկ Մինասյան

Մայրաքաղաք Երևանի արտաքին կապերը, համագործակցությունը միջազգային կառույցների և քույր քաղաքների հետ | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, 1, էջ 196-214

Է. Գ. Մինասյան

Հայոց անկախ պետականության վերականգնման ռազմաքաղաքական նախադրյալները | Հայկական Բանակ, 2018, 1-2 (95-96), էջ 13-27

Էդիկ Մինասյան

Հայաստանի առաջին հանրապետության կրթագիտական խոյանքը | Կրթամշակութային կյանքը Հաաստանի առաջին Հանրապետության տարիներին, Հայաստան, 180-193 էջ, 2018

Էդիկ Մինասյան

Выдающийся историк и патриот (к 90-летию со дня рождения академика Грачика Симоняна) | Պատմաբանասիրական հանդես, Հայաստան, 3, 277-279 էջ, 2018

Էդիկ Մինասյան

Էդվարդ Դանիելյան, Եղեռնից փրկված հայ փախստականները Անդրկովկասում 1914-1922 թթ. (շարժը, կացությունը, թվակազմը) | Երևան, Մեկնարկ, 2017, 3 (15), 226-231 էջ, 2018

Էդիկ Մինասյան

ՀՀ անկախ պետականության կայացման գործընթացի սկիզբը մայրաքաղաք Երեվանում | Երևան, Հայաստան, 5, 318-330 էջ, 2018

Акоп Арутюнян, Эдик Минасян

Саркис Суренович Казаров | Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 513-514 էջ, Հայաստան

Էդիկ Մինասյան

Ավետիս Ահարոնյանի դիվանագիտական գործունեությունը | Ավետիս Ահարոնյան 150: 2017թ․, 234-272 էջ, Հայաստան |

Էդիկ Մինասյան

Հայ-ֆրանսիական միջպետական կապերը և դիվանագիտական հարաբերությունները 1991-2016 թթ․ | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 160-174 էջ, Հայաստան

Էդիկ Մինասյան

Արիասիրտ հայուհին | Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, չունի, 3-6 էջ, Հայաստան |

Էդիկ Մինասյան

Հայաստանի անկախ հանրապետության քսանհինգամյա ուղին | Հայաստանի նորագույն պետականության քառորդ դարը: 2017թ․, չունի, 15-38 էջ, Հայաստան |

Էդիկ Մինասյան

Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը | Հայոց պատմություն: Հատոր 4: Գիրք 2: Նորագույն ժամանակաշրջան: 2016, IV, 531-542 էջ |

Minassyan E.

Les relations armeno-francaises 1991-2015 | Բանբեր հայագիտության, 2016, 3, 129-137 էջ |

Էդիկ Մինասյան

Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման արդի փուլի առանձնահատկությունները․ դատապարտում և հատուցում | Հայոց ցեղասպանություն-100. ճանաչումից` հատուցում. միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, 2016, 37-61 էջ |

Հակոբ Հարությունյան, Էդիկ Մինասյան

Եվգենիա Արիստակեսի Միրզախանյան (1904-1985 թթ.) | «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես: 2016թ․, 516-521 էջ, Հայաստան |

Арутюнян А. Ж., Минасян Э. Г.

Болгов Николай Николаевич | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2015թ․, 1, 395-400 էջ |

Է. Գ. Մինասյան

Գարեգին Նժդեհի սփյուռքյան գործունեությունից | «Պատմություն և մշակույթ», հայագիտական հանդես, Երևան 2014, էջ 14-21

Է. Գ. Մինասյան

Արցախյան շարժման պատմությունի | «Երիտասարդ երկրապահ», Երկրապահ կամավորների միության ամսագիր, թիվ 106, Երևան, 2014, էջ 26-31

Հակոբ Հարությունյան, Էդիկ Մինասյան

Наш юбиляр – Эдуард Давидович Фролов | Պատմություն և մշակույթ. Հայագիտական հանդես (գիտական հոդվածների ժողովածու) Ա, Եր. 2013, էջ 281-282

Է. Գ. Մինասյան

Фальсификация истории Арцахского движения и Нагорно-Карабахской республики в Азербайджанских учебниках | Բանբեր Հայագիտության, 2013, թիվ 1, էջ 180-193 էջ 180-193

Է. Գ. Մինասյան

Ազատագրական պայքարի ուղիներում, Հր. Սիմոնյան | «Պատմաբանասիրական հանդես», թիվ 3 (194), Երևան, 2013, էջ 248-255

Է. Գ. Մինասյան

Ազատագրական պայքարի ուղիներում աշխատությունը 5 հատորով | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Բ, Երևան, 2013 , էջ 344-349

Է. Գ. Մինասյան

Պատերազմի սպառնալիքները և բարեփոխումները հայկական բանակում 21-րդ դարասկզբում | Ձայն Կիլիկիո Հայոց>> ամսագիր, Կիլիկիահայերի ընդհանուր միավորում, Բ մաս, Երևան 2013. N 2, էջ 12-17

E. Minasyan, V. Virabyan

Հենրիկ Աբրահամյան, Խորհրդային և հետխորհրդային հասարակությունը 1945 - 2011 թթ. | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 136.1, Երևան 2012թ., էջ 73-76 |

Է. Գ. Մինասյան

ԼՂՀ պատմության նենգափոխումը Ադրբեջանական դասագրքերում | «ԼՂՀ դատական իշխանություն», թիվ 2 (6), Երևան, 2012, էջ 5-15

Է. Գ. Մինասյան

Լ. Խուրշուդյանի կյանքն ու գործունեությունը | «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 3, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 11-17

Է. Գ. Մինասյան

Մովսես Սիլիկյանը ռազմական գործիչ | «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 3, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 77-86

Է. Գ. Մինասյան

Արցախյան գոյամարտի պատմության ուսումնասիրության խնդիրները | «Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1, Երևան, 2012, էջ 72-85

Է. Գ. Մինասյան

Պատերազմի սպառնալիքը և բարեփոխումները հայկական բանակում 21-րդ դարասկզբում | «Ձայն Կիլիկիո Հայոց» ամսագիր, թիվ 1, Երևան, 2012, էջ 11-15

Է. Գ. Մինասյան

ՀՀ ներքին դրությունը. տնտեսական վիճակը (2001-2011 թթ.) | «Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1 (12), Երևան, 2012, էջ 105-114

Է. Գ. Մինասյան

ՀՀ և ՌԴ հարաբերությունները (1991-2001 թթ.) | «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 3-22

Է. Գ. Մինասյան

Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման նոր փուլի առանձնահատկությւոնները | «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 325-352

Է. Գ. Մինասյան

Տիգրան Մեծի ռազմադիվանագիտական գործունեության պատմությունից | Տիգրան Մեծի գահակալության 2100-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, էջ 51-58

Է. Գ. Մինասյան

Արցախյան ազատագրական շարժումը և «դեպի երկիր» կարգախոսը | Հայ դատ մատենաշար, թիվ 3, Երևան, 2011, էջ 150-162

Է. Գ. Մինասյան

Սումգաիթյան և Բաքվի ջարդերի իրավաքաղաքական գնահատականը. Մեծ եղեռն. դատապարտումից հատուցում | Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, Երևան, 2011, էջ 36-50

Է. Գ. Մինասյան

Հայաստանի հանրապետության անկախության 20-ամյա ուղին | «Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 11, Ստեփանակերտ, 2011, էջ 20-32

Է. Գ. Մինասյան

Ֆակուլտետային իրադարձություններ. հիշատակի օր | «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 347-354

Է. Գ. Մինասյան

Անվանի հայագետը | «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 354-358

Է. Գ. Մինասյան

Գիտական վաստակաշատ ուղի | «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 358-362

Է. Գ. Մինասյան

Արամ Մանուկյանի պետական գործունեությունը. Արամ Մանուկյան. Ազգային-պետական գործիչը | ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010, էջ 5-18

Է. Գ. Մինասյան

Հայ և ռուս եկեղեցական արդի հարաբերությունների պատմությունից | XXI դարի կրոնական մարտահրավերները և Հայաստանը գիտաժողովի հիմնադրույթներ, ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան, 2010, էջ 3-10

Է. Գ. Մինասյան

Բաքվի 1990 թ. հունվարյան ջարդերը և դրանց իրավաքաղաքական գնահատականը | Տարեգիրք Բ, ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի, Երևան, 2010, էջ 8-21

Է. Գ. Մինասյան

ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական և հասարակական-քաղաքական վիճակը անկախության տարիներին 1991-2008 թթ. | «Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1 (8), Ստեփանակերտ, 2010, էջ 3-16

Է. Գ. Մինասյան

Վաստակաշատ գիտնականը | «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», հ.1-2, Երևան, 2010, էջ 529-532

Է. Գ. Մինասյան

Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա | «Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 2 (29), Ստեփանակերտ, 2010, էջ 41-52

Է. Գ. Մինասյան

Խրիմյան Հայրիկը ազատագրական պայքարի գաղափարական առաջնորդ | Տարեգիրք, Գ, ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի, Երևան, 2010, էջ 191-205

Մինասյան Է. Գ. , Մինասյան Ա. Գ

ՀՀ ժողովդրագրական և սոցիալական ապահովության հիմնախնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները | ՄեսրոպՄաշտոց համալսարանի լրատու.Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2007թ. N1,15 էջ

Edik G. Minasyan

Ագրարային բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-2002 թթ. | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 146-157 |

Edik G. Minasyan

Բանվոր դասակարգի, գյուղացիության և մտավորականության դաշինքի հարցերը ՍՄԿԿ ժամանակակից փաստաթղթերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (49), Երևան 1983թ., էջ 36-44 |