Eduard A. Harutyunyan
Biography
Education
From 1969 to 1974: YSU, Faculty of Philosophy

Academic degree
Thesis for “Candidate of Philosophical Studies” degree - “The Issue of Involvement of the Self in the Action”, 1982, YSU
Thesis for “Doctor of Philosophical Studies” - “Transitional Society as a Transformational System” 2001, YSU
Professional Experience
From 1975 to 1985: Lecturer of the chair of Historical Materialism, Ethics and Aesthetics, YSU
From 1986 to 2000: Docent of the chair of Philosophy and Ethics, YSU
From 2001 to present: Head of the chair of Social Philosophy and Ethics, YSU

Taught Courses Ethics
Introduction to Social Philosophy
Transitional Society
Social Paradoxes of Philosophy of Technology
Mass Culture and Crowd Behavior
National Identity and Liberalist Culture

Scope of academic interests
Social Philosophy
National Identity
Transformational Society

Participation in grant projects
From 2006 to 2007: implementation of project 14802 of “Open Society Institute”
Co-publication of “Philosophy of Technology” student manual with chair of “Economics, Law and Management” of SEUA.
From 2008 to 2010: The spiritual crisis of modernity and its peculiarities in contemporary transformative Armenian society

Languages
Armenian, Russian, French

Awards
YSU Golden medal

Eduard A. Harutyunyan

Head of Chair | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of Social Philosophy, Ethics and Aesthetics
 
 

Book

Edvard Harutyunyan

Բոլոր ենթադրությունները ենթադրելի են. ութերորդ պատուհասը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 3-13 |

Էդվարդ Հարությունյան

Մարդկային կեցության այլակերպումները | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 188 էջ

Էդվարդ Հարությունյան

Ազգային ինքնություն և կյանքի մշակույթ | Մենագրություն, Երևան, 2004, էջ 152

Էդվարդ Հարությունյան

Անցումային հասարակությունը որպես տրանսֆորմացիոն գործունեության համակարգ | Մենագրություն, Երևան, 2000, էջ 268

Էդվարդ Հարությունյան

Քաղաքական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները անցումային Հայաստանում | Մենագրություն, Երևան, էջ 81
1   2  |  See all
 

Article

Edvard Harutyunyan

Պետությունը էկզիստենցիալ ճակատագրի խրամատներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 3-18 |

Edvard Harutyunyan

Այստեղ և հիմա. հաց և ակնհայտություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 3-16 |

Edvard Harutyunyan

Էդվարդ Հարությունյան – Ազգային ինքնություն. «սերունդների աշխարհ» և «ժամանակակիցների աշխարհ» | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 2 (29) էջ 3-15 |

Edvard Harutyunyan

Բացակա մարդը. հիշելու և հուսալու երկընտրանքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 3 (27) էջ 3-16 |

Էդվարդ Ա. Հարությունյան

«Անհնարինի» հաղթահարումը Իբրև գոյատևման գեղագիտական նախագիծ | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 1(61), էջ 9-30 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  See all