Garnik A. Vermishyan
Biography
Education
1974 - 1979: YSU

Scientific interests
Electron microscope study of thin magnetic films

Languages
Armenian, Russian, English

Garnik A. Vermishyan

Senior Specialist of Laboratory | Faculty of Physics - Solid State Physics Research Laboratory
 
 

Book

Ալբերտ Կիրակոսյան, Արշակ Վարդանյան, Աննա Ասատրյան, Արամ Մանասելյան, Գառնիկ Վերմիշյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ մաս I | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 168 էջ

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Լ. Վարդանյան, Ա. Լ. Ասատրյան, Մ. Մ. Առաքելյան, Գ. Ա. Վերմիշյան

Պինդ մարմնի ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքներ, ԵՊՀ, Երևան, 2006թ., 102 էջ
 

Article

G. G. Shakarian, Ya. M. Poghossian, G. A. Vermishian

Механизм направленного движения плоских магнитных доменов в тонких ферромагнитных пленках (Բարակ ֆերրոմագնիսական թաղանթներում հարթ մագնիսական դոմենների ուղղորդված շարժման մեխանիզմը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 72-77 (ռուսերեն) |

Գ. Գ. Շաքարյան, Գ. Ա. Վերմիշյան

Телевизионная магнитооптическая установка для изучения доменной структуры магнитных материалов (Մագնիսական նյութերի դոմենային կառուցվածքի ուսումնասիրության հեռուստատեսային մագնիսաօպտիկական սարք) | Приборы и техника зксперимента, 1984, #5, էջ 155-157 (ռուսերեն)
 

Patent

Գ. Գ. Շաքարյան, Գ. Ա. Վերմիշյան

Переклячатель плоских магнитных доменов (Հարթ մագնիսական դոմենների փոխանջատիչ) | 1988, պատենտ/patent SU 1365128 A1

Գ. Գ. Շաքարյան, Գ. Ա. Վերմիշյան

Репликатор плоских магнитных доменов (Հարթ մագնիսական դոմենների նմանակիչ) | 1987, պատենտ/patent SU 1334178 A1

Գ. Գ. Շաքարյան, Գ. Ա. Վերմիշյան

Генератор плоских магнитных доменов (Հարթ մագնիսական դոմենների գեներատոր) | 1987, պատենտ/patent SU 1336106 A1

Յա. Մ. Պողոսյան, Ա. Կ. Հովսեփյան, Գ. Ա. Վերմիշյան

Способ контроля ширины рабочего зазора магнитной головки (Մագնիսական գլխիկի աշխատանքային բացվածքի լայնությունը վերահսկելու եղանակ) | 1983, պատենտ/patent SU 1045265 A