Article

Ավ. Արասխանյանը հրապարակախոս | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (55), Երևան 1985թ., էջ 171-177 |

Մի էջ Ավ. Արասխանյանի հասարակական գործունեությունից141-144 | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (54), Երևան 1984թ., էջ 141-144 |

Պատմության գեղագիտական ընկալումը և արդիականությունը (Ե. Չարենցի ստեղծագործական փորձը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (52), Երևան 1984թ., էջ 57-73 |

Չարենցը և Նեկրասովը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (34), Երևան 1978թ., էջ 61-70 |

Դեմիրճյանը և պատմությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (31), Երևան 1977թ., էջ 112-125 |