Gayane S. Mkrtumyan
Biography
Education
Faculty of Oriental Studies, Yerevan State University, 1990 - 1995

Professional experience
Since 2000 to nowadays: Y.S.U., Faculty of Oriental Studies, Chair of Arabic Studies, Lecturer

Academic courses
Arabic language, Armenian-Arabic historical cultural connections

Scale of professional interests
Arabic language, The history of Near and Middle East countries, Armenian-Arabic historical cultural connections

Languages
Armenian,Russian,German, Arabic

Gayane S. Mkrtumyan

Lecturer | Faculty of Oriental Studies - Chair of Arabic Studies
 
 

Book

Գայանե Ս. Մկրտումյան

Հրովարտակ-պայմանագրերը որպես հայ-արաբական հարաբերությունների աղբյուր (VII-XIIդդ.) | Մենագրություն: Մուղնի, 2017թ․, 200 էջ
 

Article

Gayane Mkrtumyan

Հայ միջնադարյան մատենագիրները Մուհամմադ մարգարեի մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2020 № 1 (31), էջ 37-46 |

Մկրտումյան Գայանե

Մուսուլմանների կողմից տրված հրովարտակ-պայմանագրերի դերը քրիստոնյա բնակչության կյանքում | Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 14-27 |

Մկրտումյան Գայանե

Եգիպտոսի նվաճումը Օմար Իբն Ալ-Խատտաբ (634-644) խալիֆայի օրոք քրիստոնեական և մուսուլմանական պատմագրության մեջ | Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, 2018, Հատոր 10, էջ 23-32 |

Գայանե Մկրտումյան

«Հայ-արաբական պատմամշակութային առնչություններ» առարկայի դասավանդման մեթոդները | Հայագիտական հանդես: 2018, 1(39), էջ 116-125 |

Գայանե Մկրտումյան

«Հրովարտակ-պայմանագրերը որպես հայ-արաբական հարաբերությունների աղբյուր» թեմայի դասավանդման մեթոդները | Մանկավարժական միտք: 2018, 1-2 (68-69), էջ 99-104 |
1   2   3   4  |  See all