Gohar A. Sargsyan
Biography
Education (beginning with IHE)
1976 - 1981: YSU, Faculty of History, Department of Philosophy

Academic degree
PhD degree in Philosophy

Professional experience
1974 - 1976: "Armenhydroproject" Scientific- Research institution, senior worker
1983 - 1985: YSU, Philosophy and Sociology faculty, Methodist
1986 - 1994: YSU, "History and theory of Religion", laboratory-assistant
1995 - 2008: YSU, Faculty of Theology, "History and theory of Religion", lecturer

Academic courses
History and theory of religions, Mythology, Antitrinitarian heresies in I-III centuries, Women problem in religions

Scale of professional interests
Mythology, Philosophy, History of religions

Languages
Armenian, Russian, French

Gohar A. Sargsyan

Associate Professor | Faculty of Theology - Chair of History and Theory of Religion
 
 

Book

Գոհար Սարգսյան

Դիցաբանություն (կրոնագիտական ակնարկներ) | Մենագրություն: Հեղինակային հրատ.: 2019թ․, 315 էջ
 

Article

Գոհար Սարգսյան

Փիլիսոփայական-խորհրդապաշտական ըմբռնումները վաղ քրիստոնեության շրջանում | Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 243-248 |

Գ. Ա. Սարգսյան

Փիլիսոփայություն-քրիստոնեություն առնչությունները և III դարի դոգմատիկական վիճաբանությունները | «Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ),Պրակ Գ, էջ 67-83, Երևան, 2009:

Գ. Ա. Սարգսյան

Տերտուլիանոսի երրորդաբանական աստվածաբանության փիլիսոփայական հիմքերը | «Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), № 4 (41), էջ 201-209, Երևան, 2009:

Գ. Ա. Սարգսյան

Վաղ հավատալիքների ուսումնասիրության մեթոդաբանական սկզբունքները | «Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Դ, էջ 143-157, Երևան, 2009:

Գ. Ա. Սարգսյան

Վաղքրիստոնեական հերձվածների ձևավորման փիլիսոփայական հիմքերը | «Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Բ, էջ 100-110, Երևան, 2008:
1   2   3  |  See all