Hasmik M. Karapetyan
Biography
Education
1996 - 2000: Yerevan State University, Faculty of Biology, Department of Biochemistry,
2000 - 2002: master course Yerevan State University, Faculty of Biology, Department of Biochemistry,
2002 - 2004: Postgraduated Course on Biochemistry, Yerevan State University

Academic degree
PhD – Doctor of Biology “Influence of X-rays on metabolism of proline in different organisms”, 2007, Yerevan State University

Professional experience
2004 - 2007: laboratory worker in laboratory of comparative and evolutionary biochemistry
2007 - 2009: laboratory worker in Department of Biochemistry YSU,
2010 - till now: assistant professor, Department of Biochemistry, YSU

Scale of professional interests
Biochemistry, Biochemistry of nitrogen containing compounds, regulation of metabolism, amino asid oxidases

Languages
Russian, English

Professional membership
Armenian Association if Biochemists,
Federation of European Biochemical Societies

Hasmik M. Karapetyan

Associate Professor | Faculty of Biology - Chair of Biochemistry, Microbiology and Biotechnology
 
 

Book

Ա. Հ. Թռչունյան, Ն. Կ. Հայրապետյան, Հ. Մ. Կարապետյան

Ընդհանուր կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 244 էջ

Հասմիկ Կարապետյան, Էռնեստինա Բարսեղյան

Էնզիմոլոգիայի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 142 էջ |
 

Article

Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Խ. Բարսեղյան, Ա. Հ. Թռչունյան

Ճագարի որոշ օրգանների D-ամինաթթվային օքսիդազի ելանյութային յուրահատկությունը | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, LXXI,1, էջ 45-50 |

Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Խ. Բարսեղյան, Ծ. Ի. Ադամյան, Ռ. Ս. Ալավերդյան, Ց. Գ. Հարությունյան, Զ. Կիրակոսյան

Իմոբիլիզացնող սթրեսի և մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) համակցված ազդեցությունը պրոլինի կենսասինթեզի և կատաբոլիզմի ֆերմենտների ակտիվության վրա ճագարի տարբեր օրգաններում | Հայաստանի բժշկագիտություն, 2018, LVIII, № 3, էջ 70-78 |

Հ. Մ. Կարապետյան, Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Բաղդասարյան, Ռ. Ա. Ալավերդյան, Ա. Զ. Կիրակոսյան

Մեղրախոտի(Stevia rebaudiana Bertoni) շտկող ազդեցությունը լիպիդների գերօքսիդա յին օքսիդացման գործընթացների և հակաօքսիդանտային ֆերմենտ պերօքսիդազի ակտիվության վրա իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցության պայմաններում | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 118,1, էջ 23-26 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ա. Կ. Մանուկյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Է. Խ. Բարսեղյան

Իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցությունը էրիթրոպոեզի ցուցանիշների վրա | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 21, 2 (119), էջ 14-17 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Է. Ս. Գևորգյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Ա. Կ. Մանուկյան

Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) ազդեցությունը լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների վրա | Հայաստանի բժշկագիտություն: 2018, LVIII, № 2, էջ 55-60 |
1   2   3   4   5   6  |  See all
 

Thesis

Հ. Կարապետյան

Սպիտակ առնետի ուղեղի D-ամինաթթվային օքսիդազը | VII գիտաժողով նվիրված Հայկական բժշկական ինստիտուտի 25 ամյակին: 2016, 38-39 էջ, Հայաստան |