Haykanoush A. Sharuryan
Biography
Education
1982 - 1987 Post - graduate student, Yerevan State University, Faculty of Roman-Germanic Philology

Academic degree
2006 “The Evolution of Literary Personages in the works by Norman Mailer”, Diploma of Candidate of Philology

Haykanoush A. Sharuryan

Associate Professor | Faculty of European Languages and Communication - Translation Studies Department
 
 

Book

Հայկանուշ Շարուրյան

«Հիսուսյան վեպերը» գրական զուգահեռներում | Մենագրություն, «Արմավ», Երևան, 2021, 216 էջ |

Շարուրյան Հայկանուշ

Թարգմ.՝ անգլերենից, Լաո Մա, Մի յուրահատուկ անձնավորություն | Համառոտ պատմվածքներ, Երևան, 2015, «Մեկնարկ» ՍՊԸ, 158 էջ

Հ. Շարուրյան

Interpretation: The hierarchy of interpretation | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 254-262

H. Sharuryan, N. Melkonyan, N. Hayrapetyan

Linguistics in Practice | Textbook, Yerevan University Press, 2008, p. 100 |

H. Sharuryan

English-Armenian Dictionary of Synonyms and Antonyms | Երևան, «Հույս և սեր» հրատ. 2006
1   2  |  See all
 

Article

Հ. Շարուրյան

Նորման Մեյլեր. Սպիտակ նեգրը | Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատ. 2007

Հ. Շարուրյան

«Սպիտակ նեգրի» թեման Նորման Մեյլերի ուշ շրջանի վեպերում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 204-223

Հ. Շարուրյան

Կերպարային համակարգը Նորման Մեյլերի «Մերկերը և մեռյալները» վեպում | «Համատեքստ-2005» (Գիտական հոդվածների ժողովածու) Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 2006

Հ.Ալ. Շարուրյան

Էքզիստենցիալիստական մոտիվները Նորման Մեյլերի «Վայրի ափը» վեպում | «Նոր-Դար», Երևան, թիվ 2, 2005

Հ. Շարուրյան

Հետպատերազմյան շրջանի հերոսի էվոլյուցիան Նորման Մեյլերի վեպերում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 271-284
1   2   3   4   5   6  |  See all