Haykanoush A. Sharuryan
Biography
Education
1982 - 1987 Post - graduate student, Yerevan State University, Faculty of Roman-Germanic Philology

Academic degree
2006 “The Evolution of Literary Personages in the works by Norman Mailer”, Diploma of Candidate of Philology

Haykanoush A. Sharuryan

Associate Professor | Faculty of European Languages and Communication - Translation Studies Department
 
 

Book

Հայկանուշ Շարուրյան

«Հիսուսյան վեպերը» գրական զուգահեռներում | Մենագրություն, «Արմավ», Երևան, 2021, 216 էջ |

Շարուրյան Հայկանուշ

Թարգմ.՝ անգլերենից, Լաո Մա, Մի յուրահատուկ անձնավորություն | Համառոտ պատմվածքներ, Երևան, 2015, «Մեկնարկ» ՍՊԸ, 158 էջ

Հ. Շարուրյան

Interpretation: The hierarchy of interpretation | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 254-262

H. Sharuryan, N. Melkonyan, N. Hayrapetyan

Linguistics in Practice | Textbook, Yerevan University Press, 2008, p. 100 |

H. Sharuryan

English-Armenian Dictionary of Synonyms and Antonyms | Երևան, «Հույս և սեր» հրատ. 2006

Հ. Շարուրյան

Ջեյմս Ջոյս, «Արվեստագետի դիմանկարը պատանության հասակում» | «Հույս և սեր» հրատ., Երևան, 2006

Ն.Հ. Մելքոնյան , Մ.Մ. Հայրապետյան, Հ.Ալ. Շարուրյան , Ա.Ե. Հաջի-Հակոբյան , Լ.Ա. Հայթյան

Անգլիական և ամերիկյան գրողները Ձեզ համար | Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2001, 166 էջ |

Հ. Ալ.Շարուրյան

Շերվուդ Անդերսոն «Մայրը» | «Արտասահմանյան գրականություն» հանդես, Երևան, թ.1, 2001
 

Article

Albert Makaryan, Astghik Soghoyan, Haykanush Sharuryan

Nikolay Gogol and Raphael Patkanyan: The Philosophy of Horror | WISDOM, 2022, 3 (2), 112-123 |

Հայկանուշ Շարուրյան

Միսաք Մեծարենցը թարգմանիչ | «Հայագիտության հարցեր», Երևան, 2022, թիվ 2 (26), էջ 138-154 |

Հայկանուշ Շարուրյան

Բարու և չարի հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ արձակում (Հարություն Քեշիշյան. «Սատանայի ընտրությունը») | «Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1, էջ 102-115 |

Հայկանուշ Շարուրյան

Պատերազմը և անհատի հոգեբանությունը (Ստեփան Զորյան – Նորման Մեյլեր) | «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 2 (51), էջ 56-74 |

Հայկանուշ Շարուրյան

Քրիստոնեության գաղափարական արտացոլումը ամերիկյան և հայ գրականության մեջ (Լյու Ուոլես և Գուրգեն Խանջյան) | «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1 (50), էջ 74-84 |

Հայկանուշ Շարուրյան

Գրոտեսկային տարրերը Էդգար Ալլան Պոյի պատմվածքներում և դրանց փոխանցումը հայերեն | «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 5 (54), էջ 11-22 |

Haykanoush A. Sharuryan

Հոգու երկվության հիմնախնդրի մի զուգահեռ հայ և ամերիկյան գրականության մեջ | Երևան, 2020, էջ 34-42 |

Հայկանուշ Շարուրյան

Սիրո բուլգակովյան մեկնաբանումը հոգեվերլուծության հայեցակարգից | Հայագիտական հանդես, 2018, 1 (39), էջ 47-56 |

Հայկանուշ Շարուրյան

Իրականի և գեղարվեստականի հարաբերակցությունը Ջորջ Մուրի «Առաքյալը» դրամայում | Հայագիտական հանդես, 2017, 3 (37), էջ 13-21 |

Հայկանուշ Շարուրյան

Հոգու զարթոնքը Դեյվիդ Լոուրենսի «Մարդը որ մահացել էր» պատմվածքում | Հայագիտական հանդես, 2017, 4 (38), էջ 43-54 |

Հայկանուշ Շարուրյան

Իրականի և գեղարվեստականի հարաբերակցությունը Ջորջ Մուրի «Առաքյալը» դրամայում | «Հայագիտական հանդես», թիվ 3 (37), 2017, էջ 13-21 |

Հայկանուշ Շարուրյան

Մարգինալի կերպարը Ջորջ Մուրի «Քիրիթի հեղեղատը. սիրիական պատմություն» վեպում | «Հայագիտական հանդես», թիվ 2 (36), 2017, էջ 90-97 |

Հայկանուշ Շարուրյան

Հոգու զարթոնքը Դեյվիդ Լոուրենսի «Մարդը, որ մահացել էր» պատմվածքում | «Հայագիտական հանդես», թիվ 4 (38), 2017, էջ 43-54 |

Haykanoush A. Sharuryan

Աստվածաշնչյան կանանց կերպարները համաշխարհային գրականության մեջ. Ն. Մեյլեր, Ժ. Սարամագո, Է. Բերջես, Ն. Կազանձակիս | «Վէմ» համահայկական հանդես, հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, թիվ 4 (56), 2016, Երևան, էջ 104-116 |

Haykanoush A. Sharuryan

Տեսիլքն ու խորհրդանիշն իբրև կերպարաստեղծման միջոց | «Հայագիտական հանդես», թիվ 4 (34), 2016, էջ 41-46 |

Հ. Ա. Շարուրյան

Ապոկրիֆային Ավետարանի մոտիվները Էրիկ-Էմանուել Շմիդտի «Ավետարան ըստ Պիղատոսի» վեպում | «Հայագիտական հանդես», թիվ 2 (32), ՀՊՄՀ, 2016, էջ 117-122 |

Հայկանուշ Շարուրյան

Երազի հոգեբանական գործառույթները գեղարվեստական արձակում | «Հայագիտական հանդես», թիվ 1 (31), ՀՊՄՀ, Երևան, 2016, էջ 39-46 |

Հ. Ա. Շարուրյան

Հայոց եղեռնապատումը ամերիկացի գրողների երկերում | «Վէմ» համահայկական հանդես, ապրիլ-հունիս, թիվ 2 (50), Երևան, 2015, էջ 102-111

Հ. Ա. Շարուրյան

Ժոզե դե Սոզա Սարամագոյի աղմկահարույց վեպը | Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները, Գիտ. հոդվածների ժողովածու, պրակ. Զ, Երևան, «Լինգվա», 2015, էջ, 194-208

Հ. Ա. Շարուրյան

Հայոց եղեռնապատումը ամերիկացի գրողների երկերում | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2015թ․, թիվ 2 (50), 270-279 էջ

Հ. Ա. Շարուրյան

Պերճ Զեյթունցյանի դրաման գրական զուգահեռներում | Հայագիտական հանդես N 2-3 ( 26-27) Երևան, 2014 էջ 100-114

Հ. Ա. Շարուրյան

«Հիփիստական էքզիստենցիալիզմի» դասավանդումը բուհում | Մանկավարժական միտք 2014, 1-2, Զանգակ, էջ 127-131

Հ. Ա. Շարուրյան

Հիսուս Քրիստոսի կերպարը հայ և ամերիկյան գրականության մեջ (համեմատական քննություն) | Հայագիտական հանդես N 1( 25) Երևան, 2014, էջ 74-89

Հ. Ա. Շարուրյան

Քրիստոսի կերպարի մեկնաբանությունը ամերիկյան գրականության մեջ | 21st Century Challenges in Philology and Foregn Language Teaching: From Theory to Practice, Российско-Армянский (Славянский) Университет, изд. Ереван-2014

Հ. Ա. Շարուրյան

Էքզիստենցիալիզմը ամերիկյան գրականության մեջ | Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկ. համալսարան Հայագիտական հանդես N 3- 4 ( 23-24) Երևան, 2013, էջ 87-96

Հ. Շարուրյան

Creation of Male Personages (Norman Mailer VS James Joyce) | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 71-81

Հայկանուշ Շարուրյան

Վիլյամ Սարոյանը հուշագիր | «Նոր-Դար » Երևան, թիվ 1-2, 2009

Ալ. Մակարյան , Հ. Շարուրյան

Լևոն Շանթի «Հին աստվածները» և Վիլյամ Գոլդինգի «Սրաձողը» (Համեմատական վերլուծություն) | Երևան, «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (26), ապրիլ-հունիս, 2009,Ալ. Մակարյան (ԵՊՀ, Հայ գրականության ամբիոն) |

Հ. Շարուրյան

Նորման Մեյլեր. Սպիտակ նեգրը | Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատ. 2007

Հ. Շարուրյան

«Սպիտակ նեգրի» թեման Նորման Մեյլերի ուշ շրջանի վեպերում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 204-223

Հ. Շարուրյան

Կերպարային համակարգը Նորման Մեյլերի «Մերկերը և մեռյալները» վեպում | «Համատեքստ-2005» (Գիտական հոդվածների ժողովածու) Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 2006

Հ.Ալ. Շարուրյան

Էքզիստենցիալիստական մոտիվները Նորման Մեյլերի «Վայրի ափը» վեպում | «Նոր-Դար», Երևան, թիվ 2, 2005

Հ. Շարուրյան

Հետպատերազմյան շրջանի հերոսի էվոլյուցիան Նորման Մեյլերի վեպերում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 271-284