Hoghmik H. Sargsyan

Hoghmik H. Sargsyan

 
 

Book

Հ.Հ.Սարգսյան

Հնաշխարհագրական ուսումնասիրությունների մեթոդները | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2010, 105 էջ

Հ.Հ.Սարգսյան

Հայաստանի ռեգիոնալ երկրատեկտոնիկա | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 1989, 300 էջ

Հողմիկ Հմայակի Սարգսյան

Երկրաբանական տերմինների ռուս-հայերեն բառարան | Բառարան, ԵՊՀ հրատ., 1984, 210 էջ

Саргсян Х.

Геологический словарь СССР, палеоген и неоген | Изд. «Недра», М., 1982, 610 стр.

Саркисян О.А.

Сейсмотектоника Армянской ССР | Изд. ЕГУ, 1981, 300 стр.
1   2  |  See all
 

Article

H. H. Sargsyan, T. H. Shahbekyan

Հայաստանի առաջին խոշորամասշտաբ (1:200 000) տեկտոնական քարտեզը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 10-19 |

V. A. Aghamalyan, H. H. Sargsyan, T. K. Lorsabyan, A. G. Israelyan

Основные тектонические единицы Армении (Հայաստանի հիմնական տեկտոնական միավորները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012 #1, էջ 3-12 (ռուսերեն) |

R. G. Gevorgyan, L. G. Mazmanyan, H. H. Sargisyan

Природные цеолиты Армении в геоэкологии (Հայաստանի բնական ցեոլիտները երկրաէկոլոգիայում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 117-123 (ռուսերեն) |

Հ.Հ.Սարգսյան, Ռ.Հ.Սարգսյան

Երկրաբանական տերմինների եռալեզու (ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն) հանրագիտական բառարան | Բառարան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007, 670 էջ

H.H. Sargsyan, A.H. Aghinian

О некоторых подходах к моделированию геофильтрации и представление концептуальной геофильтрационной модели Ширакской котловины (Գեոֆիլտրացիայի մոդելավորման որոշ մոտեցումներ և Շիրակի գոգավորության կոնցեպտուալ գեոֆիլտրացիոն մոդելի ներկայացում) | ԵՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ, Բնական գիտություններ, #1(212), էջ 102-110(ռուսերեն) |
1   2   3   4   5  |  See all