Hovsep L. Bedevyan

Hovsep L. Bedevyan

Lecturer | Faculty of Law - Chair of Civic Procedure
 
 

Book

Տիգրան Խաչիկյան, Հովսեփ Բեդևյան, Աշխեն Ղարսլյան, Տիգրան Մարկոսյան, Երվանդ Խունդկարյան, Վահե Հովհաննիսյան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին | Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջ
 

Article

Հովսեփ Բեդևյան

Վկայի՝ ցուցմունք տալուց ազատված լինելու հայեցողության հիմնախնդիրները վարչական դատավարությունում | Պետություն և իրավունք 1 (86), Երևան, 2020, էջ 39-45 |

Հովսեփ Բեդևյան

Պարտավորեցման հայցերով ապացուցման բեռի բաշխման հիմնախնդիրները վարչական դատավարությունում | Պետություն և իրավունք, թիվ 2-3 (84-85), Երևան, 2019, էջ 70-81 |