Hrachik Gh. Mirzoyan
Biography
Education
1958 - 1963: YSU, Department of History
1963 - 1966: YSU, Post-graduate studies

Academic degree
Candidate of Philosophical Sciences, “Philosophy of Simeon Djughayetsi”, 1967, YSU.
Doctor of Philosophical Sciences, “Critical analysis of Armenian Philosophical Thought of 17th Century”, 1984, YSU

Professional experience
1971: Docent, Chair of History of Philosophy
1978: Professor, Chair of History of Philosophy
1998 - 2004: Dean, Department of Philosophy, Sociology and Psychology
2005 - present: Dean, Department of Philosophy and Psychology

Academic courses
History of Armenian Philosophy, History of Modern Philosophy

Framework of Scientific Research
Armenian Philosophy, History of Culture

Languages
Armenian, Russian, German (with vocabulary)

Membership in Professional Organizations
Deputy Head of Professional Council 013

Awards
Honarary Certificate of Supreme Council of Armenian Soviet Socialist Republic
2 golden medals of YSU

Hrachik Gh. Mirzoyan

 
 

Book

Ս. Ա. Զաքարյան, Հ. Ղ. Միրզոյան, Ս. Ս. Պետրոսյան, Ա. Ա. Սարգսյան, Ն. Ս. Մովսիսյան

Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ

Мирзоян Г. К., Гончар. Н. А.

Почему суд по факту геноцида армян Турция призывает доверить историкам | издательство ЕГУ, Ереван, 2012, 69 с.

Հ. Ղ. Միրզոյան

Գրիգոր Նարեկացու բառաստեղծական արվեստը | Մենագրություն, Երևան, 2006, 125 էջ

Հ. Ղ. Միրզոյան

Հովհաննես Մրքուզ Ջուղայեցի | Մենագրություն, Երևան, 2001, 271 էջ

Հ. Ղ. Միրզոյան

XVII դարի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վերլուծություն | Մենագրություն, Երևան, 1983, 434 էջ

Հ. Ղ. Միրզոյան

Սիմեոն Ջուղայեցի | Մենագրություն, Երևան, 1971, 235 էջ
 

Article

Hrachik Mirzoyan

Ո՞վ է Գրիգոր Նարեկացուն վերագրված ճառի հեղինակը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 3-13 |

Hrachik Mirzoyan

Նարեկացու հասցեին հնչած բամբասանքների քննություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 59-74 |

Hrachik Mirzoyan

Ինչո՞ւ կամ ինչի՞ց է վիրավորված Նարեկացին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 12-23 |

Hrachik Mirzoyan

Գրիգոր Նարեկացու ծննդյան թվականի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 47-60 |

Hrachik Mirzoyan

Մատյանում բեկ արմատով բառերի գործածության քննություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 14-28 |

Hrachik Mirzoyan

Նարեկացու Մատյանի ներքին կառուցվածքի հիմնախնդիրը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 35-46 |

Hrachik Mirzoyan

Ավետիս Երևանցի. վաճառակա՞ն, թե՞ տպագրիչ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-18 |

H. Mirzoyan

Ոսկան Երևանցու ինքնակենսագրությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 142.1, Երևան 2014թ., էջ 43-53 |

H. G. Mirzoyan

Ուսուցիչը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 141.1, Երևան 2013թ., էջ 57-60 |

H. Gh. Mirzoyan

К прочтению "Книги" Нарекаци (Նարեկացու «Մատյանի» ընթերցման շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 140.1, Երևան 2013թ., էջ 17-25 |

H. G. Mirzoyan

Արդյո՞ք եղել են հակահակոբյան ժողովներ (հնատիպ սկզբնաղբյուրների քննական վերլուծություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 138.1, Երևան 2012թ., էջ 14-45 |

H. G. Mirzoyan

Перечитивая Григора Нарекаци. Беседу вела Татьяна Геворкян (Վերընթերցելով Գրիգոր Նարեկացուն: Զրույցը վարեց Տ. Գևորգյանը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 137.1, Երևան 2012թ., էջ 65-79 |

H. G. Mirzoyan, N. A. Gonchar

Почему суд по факту Геноцида армян Турция призывает доверить историкам (Ինչու է Թուրքիան կոչ անում Հայոց ցեղասպանության դատը վստահել պատմաբաններին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 136.1, Երևան 2012թ., էջ 23-62 |

H. G. Mirzoyan, N. A. Gonchar

Азербайджанская версия истории национальной литературы в критическом рассмотрении (Ազգային գրականության պատմության ադրբեջանական տարբերակը քննական դիտարկմամբ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 134.1, Երևան 2011թ., էջ 40-59 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Ստեփանոս Դաշտեցու անտիպ «Զրույց - բանավեճերը» | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 113-138 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Պատմաբանասիրական դիտողություններ Նարեկացուն վերագրված ճառի մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 37-48 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Գրիգոր Նարեկացին և հայ առակագրությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 77-89 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Նարեկացու լեզվական ազդեցությունը հետագա դարերի հայ մատենագրության վրա | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 109-132 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Նարեկացու «Ի սուրբն Յակոբ» ներբողի գրության ժամանակի հարցը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 63-80 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Նարեկացու հավատո հանգանակը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 81-92 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Նարեկացու բառաշխարհը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 85-114 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Աղոթագի՞րք, թե՞ «մատեան ողբերգութեան» | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 71-82 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Գրիգոր Նարեկացու գրական ժառանգության հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (112), Երևան 2004թ., էջ 67-84 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Գրիգոր Նարեկացի և Գրիգոր Տղա | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 83-94 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Նարեկի կառուցվածքի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 73-90 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Նարեկացու առեղծվածը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 91-112 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Նարեկի ծածկագրությունների վերլուծության փորձ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (108), Երևան 2002թ., էջ 67-84 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասերը «Լուծմունք «Սահմանաց գրոց» երկի հեղինակ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 93-106 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Հայ բառարանագրության չգնահատված հուշարձան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (103), Երևան 2001թ., էջ 129-142 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Արդյո՞ք ամբողջական աշխատություն է «Պատճառ սահմանաց գրոցն»-ը (տպագրվում է հեղինակի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 73-91 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Монтескье об армянах (Մոնտեսքյոն հայերի մասին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 1999թ., էջ 42-47 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Ստեփանոս Դաշտեցու առաջին «Զրույց-բանավեճը» | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (93), Երևան 1997թ., էջ 89-100 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Вопрос о взаимоотношении души и тела в армянской философии XVII в. (Հոգու և մարմնի փոխհարաբերության հարցը XVII դ. հայ փիլիսոփայության մեջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2(92), Երևան 1997թ., էջ 113-117 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Նորայայտ փաստեր Գրիգոր Տղայի կեանքի եւ գործունեութեան մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 77-88 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Ստեփանոս Դաշտեցու պատմամշակոլթային արժեքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (87), Երևան 1995թ., էջ 106-119 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Հայ-իրանական մշակութային համագործակցության պատմության արժեքավոր սկզբնաղբյուր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (83), Երևան 1994թ., էջ 89-97 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

18-րդ դարի մի անտիպ գրախոսություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (81), Երևան 1993թ., էջ 111-117 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Հովհաննես Ջուղայեցու «Քերականութիւն»-ը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (79), Երևան 1993թ., էջ 102-125 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Հովհաննես Ջուղայեցու «Համառօտ տրամաբանութիւն» աշխատությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (78), Երևան 1992թ., էջ 103-120 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Историко-филологические заметки о литературном наследии Степаноса Даштеци (Ստեփանոս Դաշտեցու գրական ժառանգությունը (պատմաբանասիրական դիտողություններ)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (77), Երևան 1992թ., էջ 41-49 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Հովհաննես Անկյուրացու մատենագրական ժառանգությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (66), Երևան 1988թ., էջ 47-55 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Արիստոտելի «Մետաֆիզիկայի» հայերեն թարգմանության ու մեկնության հարցի շուրջը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (49), Երևան 1983թ., էջ 83-92 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Հայ փիլիսոփայական մտքի անցյալի ընդհատված ավանդույթների վերականգնումը XVII դարում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 100-115 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Հովհաննես Ջուղայեցու «Գիրք սրբազնագործութեան» երկի տպագրության շուրջը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (42), Երևան 1980թ., էջ 58-68 |

, Hrachik Gh. Mirzoyan

Դավիթ Անհաղթի «Սահմանաց գրքի» անանուն մեկնությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (40), Երևան 1980թ., էջ 115-159 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Սիմեոն Զուղայեցի և Ոսկան Երևանցի | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (36), Երևան 1978թ., էջ 186-192 |