Hrachik Gh. Mirzoyan
Biography
Education
1958 - 1963: YSU, Department of History
1963 - 1966: YSU, Post-graduate studies

Academic degree
Candidate of Philosophical Sciences, “Philosophy of Simeon Djughayetsi”, 1967, YSU.
Doctor of Philosophical Sciences, “Critical analysis of Armenian Philosophical Thought of 17th Century”, 1984, YSU

Professional experience
1971: Docent, Chair of History of Philosophy
1978: Professor, Chair of History of Philosophy
1998 - 2004: Dean, Department of Philosophy, Sociology and Psychology
2005 - present: Dean, Department of Philosophy and Psychology

Academic courses
History of Armenian Philosophy, History of Modern Philosophy

Framework of Scientific Research
Armenian Philosophy, History of Culture

Languages
Armenian, Russian, German (with vocabulary)

Membership in Professional Organizations
Deputy Head of Professional Council 013

Awards
Honarary Certificate of Supreme Council of Armenian Soviet Socialist Republic
2 golden medals of YSU

Hrachik Gh. Mirzoyan

Professor | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of History of Philosophy
 
 

Book

Ս. Ա. Զաքարյան, Հ. Ղ. Միրզոյան, Ս. Ս. Պետրոսյան, Ա. Ա. Սարգսյան, Ն. Ս. Մովսիսյան

Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ

Мирзоян Г. К., Гончар. Н. А.

Почему суд по факту геноцида армян Турция призывает доверить историкам | издательство ЕГУ, Ереван, 2012, 69 с.

Հ. Ղ. Միրզոյան

Գրիգոր Նարեկացու բառաստեղծական արվեստը | Մենագրություն, Երևան, 2006, 125 էջ

Հ. Ղ. Միրզոյան

Հովհաննես Մրքուզ Ջուղայեցի | Մենագրություն, Երևան, 2001, 271 էջ

Հ. Ղ. Միրզոյան

XVII դարի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վերլուծություն | Մենագրություն, Երևան, 1983, 434 էջ
1   2  |  See all
 

Article

H. G. Mirzoyan

Արդյո՞ք եղել են հակահակոբյան ժողովներ (հնատիպ սկզբնաղբյուրների քննական վերլուծություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 138.1, Երևան 2012թ., էջ 14-45 |

H. G. Mirzoyan

Перечитивая Григора Нарекаци. Беседу вела Татьяна Геворкян (Վերընթերցելով Գրիգոր Նարեկացուն: Զրույցը վարեց Տ. Գևորգյանը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 137.1, Երևան 2012թ., էջ 65-79 |

H. G. Mirzoyan, N. A. Gonchar

Почему суд по факту Геноцида армян Турция призывает доверить историкам (Ինչու է Թուրքիան կոչ անում Հայոց ցեղասպանության դատը վստահել պատմաբաններին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 136.1, Երևան 2012թ., էջ 23-62 |

H. G. Mirzoyan, N. A. Gonchar

Азербайджанская версия истории национальной литературы в критическом рассмотрении (Ազգային գրականության պատմության ադրբեջանական տարբերակը քննական դիտարկմամբ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 134.1, Երևան 2011թ., էջ 40-59 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Ստեփանոս Դաշտեցու անտիպ «Զրույց - բանավեճերը» | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 113-138 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  |  See all