Ivetta K. Manoucharyan
Biography
Education
Department of Russian Philology, Yerevan State University, 1956 - 1961

Academic degree
candidate of sciences - “Система присубстантивных распространителей в русском языке первой половины XVII века (на материале повестей о Смутном времени)”, 1985, Leningrad State University, Philological Faculty, Russian Language Chair

Professional experience
From 2006 - docent of Russian Linguistics, Typology and Theory of Communication Department of Yerevan State University
1996 - 2006 Head of the Same Department
1985 - 1996 Docent of the Same Department
1982 - 1985 Senior Lecturer of the Same Department
1965 - 1982 Lecturer of the Same Department

Academic courses
Old Slavonic Language
History Grammar of Russian
History of Russian Literary Language
Typology of Slavonic Languages
History of Russian by Modern Interpretation
Comparative Grammar of Slavonic Languages
Czech Language

Scale of professional interests
Russian Language
Language Typology
Slavistics

Languages
Armenian, Russian, English, Czech

Professional membership
Member of Council of Russian Philology Faculty
Head of Russian Language Comission of Education and Science Ministry of RA
Head of Method Council of Russian Philology Faculty
Member of Method Council of YSU

Awards received
“Yerevan State University” Medal - 1990, 2007

(+374 10) 55-44-72

Ivetta K. Manoucharyan

Associate Professor | Faculty of Russian Philology - Chair of Russian Linguistics, Typology, and Theory of Communication
 
 

Book

Ռ․ Ռ․ Գրձելյան, Ն․ Ա․ Բայբուրթյան, Ի․ Կ․ Մանուչարյան, Ի․ Մ․ Մելիք-Օհանջանյան, Ա․ Ա․ Չիտչյան

Ռուսաց լեզու 11-րդ դասարան | Դասագիրք: Մանմար, 2017թ․, 184 էջ

Ռ․ Գրձելյան, Ն․ Բայբուրթյան, Ի․ Մանուչարյան, Ի․ Մելիք-Օհանջանյան, Ա․ Չիտչյան

Ռուսաց լեզու 10-րդ դասարան | Դասագիրք: Մանմար, 2017թ․, 184 էջ

И. Манучарян

Введение в славянскую филологию | Учебное пособие, Пособие для студентов филологических факультетов, ЕГУ, 2011, 122 с.

И. Манучарян, Р.Р.Грдзелян, Н.А.Байбуртян, И.М.Мелик-Оганджанян, А.А.Читчян

Русский язык 10 Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար | Учебник, Ереван. Манмар, 2010, 183 с.

Н.А.Байбуртян, И.К. Манучарян, И.М.Мелик-Оганджанян, А.А.Читчян

Русский язык 10-12 | Пособие для учителя Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքեր. Ереван. Манмар, 2010, 99 с.
1   2   3   4  |  See all
 

Article

Иветта Манучарян

Лексика славянских языков в типологическом рассмотрении | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2018, էջ 148-162 |

Մանուչարյան Ի. Կ.

Русское деепричастие и его истоки | Язык, речь, действительность. Сборник научных материалов. 2017, 1, стр. 273-281 |

Манучарян И. К.

Сопоставительно-типологический анализ предложений со значением посессивности в русском, чешском и армянских языках | Развитие науки в XXI веке, часть 2, 2017, 2, стр. 59-62 |

Иветта Манучарян

Супин в древнерусском языке и его историческая судьба | Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները/նվիրված Մ.Աբեղյանի 150-ամյակին: 2016, էջ 160-163, Հայաստան |

Манучарян Иветта

Лексическая типология славянских языков | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: Միջազգային գիտաժողով-4: 2016, էջ 67, Հայաստան |
1   2   3   4   5   6  |  See all