Karine V. Kochunts
Biography
Education
1995-1999 Yerevan State University, Romance and Germanic Philology Faculty, English Philology Dept. Bachelor’s Degree
1991-2001 Yerevan State University, Romance and Germanic Philology Faculty, English Philology Dept. Master’s Degree
In 2007 defended PhD on Syntactic-Stylistic Peculiarities of the Psychological Prose

Work Experience
2003-2007 “Sevan” ltd, interpreter
2007 till now - English Lecturer at Yerevan State University; Faculty of Romance and Germanic Philology, English Philology Dept.

Membership
AASE (Armenian Association for the Study of English)

Languages
English, Russian, German, native speaker of Armenian

Computer Literacy
Microsoft Office, Internet

Karine V. Kochunts

Assistant | Faculty of European Languages and Communication - Chair of English Philology
 
 

Book

К. Кочунц

Синтактико-стилистические особенности текста психологического романа | “Лусакн”, Ереван, 2013
 

Article

Կարինե Քոչունց

Հոգեբանական վեպի ծագումն ու զարգացումը | «Կանթեղ» գիտ. հոդվ., ժողովածու, Երևան, 2013

Կարինե Քոչունց, Անի Ալոյան

Մերժման միջոցները անգլերան դիսկուրսում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (15), Երևան, 2013, 3-13

Կարինե Քոչունց

Վիճակի կարգը անգլերենում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, 2013, 48-51

Kochunts K., Aloyan A.

On ways of expressing refusal in English discourse | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 3 - 13 |

Կարինե Քոչունց

Գենդեր և տեքստ | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, 2012, 81-86

Կարինե Քոչունց

Միջանկյալ կառույցները հոգեբանական վեպի տեքստում | Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Վանաձոր, 2011, 109 -117

Կարինե Քոչունց

Ներքին խոսք` նեքին մենախոսություն և ներքին երկխոսություն | «Կանթեղ» գիտ. հոդվ., ժողովածու, Երևան, 2010, Էջ 135-141

Կարինե Քոչունց

Պարցելյացիան հոգեբանակն տեքստում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, 2009, Էջ167-172

Կարինե Քոչունց

Հոգեբանական արձակի շարահյուսական արտահայտչամիջոցները | «Կանթեղ» գիտ. հոդվ., ժողովածու, Երևան, 2005, Էջ 151-156

Կարինե Քոչունց

Հոգեբանական վեպի տեքստի որոշ կոմպոզիցիոն-ոճական առանձնահատկությունների շուրջ | «Կանթեղ» գիտ. հոդվ., ժողովածու, Երևան, 2004, Էջ 59-68

Կարինե Քոչունց, Ելենա Մխիթարյան

Հոգեբանական արձակի կետադրությունը | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, Երևան, 2003, Էջ 238-245

Կարինե Քոչունց

Է. Սիգալի ստեղծագործությունների որոշ ոճակա առանձնահատկությունների շուրջ | «Կանթեղ» գիտ. հոդվ., ժողովածու, Երևան, 2001, Էջ 130-135