Khachatur L. Vardanyan
Biography
Education
Higher,
Yerevan State University. Department of
Mathematics and Mechanics. Student.

Academic degree
Candidate of Physical and Mathematical Sciences (PhD)
Theme: Queuing mathematical models with MAP streams and with presentce of “negative” customers- 14.09.2007, Mathematicals Kybernetics and Infofmaties counsil

Professional experience
1990 - 1993: laboratorian of educational laboratory, Chair of Probability Theory and Mathematical statistics, Department of Mathematics and Mechanics, Yerevan State University,
1993 - 2005: head of educational laboratory, Chair of Probability Theory and Mathematical statistics, Department of Mathematics and Mechanics, Yerevan State University,
Since 2005 at present: Yerevan State University. Department of Mathematics and Mechanics. Chair of Probability Theory and Mathematical statistics, assistant

Academic courses
1. Probability Theory ,
2. Mathematical Statistics,
3. Queuing Theory

Scale of professional interests
Queuing Theory , Queuing mathematical models with MAP streams and with presence of “negative” customers

Languages
Armenian, Russian, English (with dictionary)

Khachatur L. Vardanyan

Associate Professor | Faculty of Mathematics and Mechanics - Chair of the Theory of Probability and Mathematical Statistics
 
 

Book

Ն. Գ. Ահարոնյան, Ս. Մ. Նարիմանյան, Վ.Վ.Սարաֆյան, Խ. Լ. Վարդանյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն» առարկայից | ԵՊՀ, Երևան, 2010, 130 էջ

Х.Л. Варданян, Н. Н. Хубларян

Просеивание MAP потоков | “Информационные Технологии и Управлении”, 4-1, Ереван, 2006, с.16-20
 

Article

Kh. L. Vardanyan

Regression models generated by distributions of moderate growth (Չափավոր աճի բաշխումներով ծնված ռեգրեսիոն մոդելներ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 27–31 |

Х.Л. Варданян, А. Г. Оганесян

Оценки максимального правдоподобия параметров распределелений умеренного роста | Вестник государственного инженерного Университета Армении, вып. 12, т. 2, Ереван, 2009, с. 46-52

Х.Л. Варданян, А. Г. Оганесян

Регрессионные модели, порожденные распределением типа Парето | «Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում», 2, Երևան, 2009, с.37-40

Х.Л. Варданян, В. В. Сарафян

Процессы с дискретной компонентой и асимптотика решений задачи Коши для систем дифференциальных уравнений с малым параметром | Материалы Международной Конференции, том Б, Ванадзор, 2009, с.41-45

Х.Л. Варданян

Исследование некоторых характеристик систем обслуживания с приоритетами и “отрицательными” запросами | “Новые информационные технологии в образовании”, Ереван, 2005, с.261-268
1   2  |  See all