Liana R. Petrosyan
Biography
Education
2017-till now: PhD student in the Department of Iranian Studies, Yerevan State University
2014-2016: Master's Degree in International Relations, Department of International Relations, Yerevan State University
2009-2013: Bachelor's Degree in Iran Studies, Department of Oriental Studies, Yerevan State University

Experience
2017-till now: The secretary of the Department of Iranian Studies, Yerevan State University

Academic courses
History of Iran (new and modern period), IRI domestic-foreign policy developments, Iran's regional policy

Scale of professional interests
History of Iran, Issues of the Modern Period of Iranian History, Iran's Foreign and Domestic Policy, The Iranian nuclear program and the problems around it, The Dynamics of Iran-Armenia Relations, Iran's Policy in the Middle East

Languages
Russian, English, Persian

Liana R. Petrosyan

Lecturer | Faculty of Oriental Studies - Chair of Iranian Studies
 
 

Article

Լ. Պետրոսյան

Իրանական Ի միջուկային խնդրի ազդեցությունը ԻԻՀ ներքաղաքական իրադրության վրա ՄԱԿ ԱԽ պատժամիջոցների համատեքստում | «Տարածաշրջան և աշխարհ», 2021, թիվ 3, էջ 5-14

Լ. Պետրոսյան

Տնտեսական իրադրությունն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Մ. Ահմադինեժադի կառավարման առաջին շրջանում (2005-2009 թթ.) | «Այլընտրանք», 2020, թիվ 3, էջ 249-256

Լ. Պետրոսյան

Մ. Ահմադինեժադի դեմ ուղղված բողոքները. «Կանաչ շարժում» | «Գիտական Արցախ», 2020, թիվ 3 (6), էջ 175-183