Lyudmila S. Balayan
Biography
Education
1976 - 1981: Yerevan State University, Faculty of Chemistry.

Professional experience
1981 - 1982: Laboratory assistant of the Institute of Applied Problems of Physics, National Academy of Sciences, RA
1982 - 1991: Researcher of the Institute of Organic Chemistry, National Academy of Sciences, RA
1991 - 2002: Researcher of the Institute of Applied Problems of Physics, National Academy of Sciences, RA
2002 - present: Laboratory assistant of chair Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy
2015 - present: Lecturer of chair Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy

Scale of professional interests
Synthesis of Lactones, transformations of bicyclic compounds

Participation in grant projects
ISTC A-108 (1998-2001)
A-365 (2000-2003)

Languages
Armenian, Russian, English

balayan.lyudmila@ysu.am

Lyudmila S. Balayan

Lecturer | Institute of Pharmacy - Chair of Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy
 
 

Article

А. К. Атанесян, Л. С. Балаян

Регулирование скорости роста монокристалла йодата лития в процессе выращивания | Сборник материалов 8-го международного научного семинара “Современные методы анализа дифракционных данных и актуальные проблемы рентгеновской оптики”, Великий Новгород, 2016, стр. 17-21

А. А. Аветисян, Г. Г. Токмаджян, Л. В. Карапетян, Л. С. Балаян

Синтез и некоторые химические превращения бициклических Υ-лактонов, содержащих конденсированное циклопропановое кольцо | Журнал органической химии, том 44, вып.12, 2008, стр. 1822-1825. 2014, v. 46, p. 2325–2332

G. G. Tokmajyan, A. A. Mnatsakanyan, L. S. Balayan, M. Bidar, R. V. Paronikyan

Синтез анилиниевыx, морфолиниевыx, пиперидиниевыx и пиридиниевыx солей 2,3,4,5-тетрагидро- и 2,5-дигидро-4,5,5-триметил-2-оксофуран-3-карбоновыx кислот и изучение иx антимикробной активности (2,3,4,5-Տետրահիդրո- և 2,5-դիհիդրո-4,5,5-տրիմեթիլ-2-օքսոֆուրան-3-կարբոնաթթուների անիլինիումային, մորֆոլինիումային, պիպերիդինիումային եվ պիրիդինիումային աղերի սինթեզը և դրանց հակամիկրոբային ակտիվության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #1, էջ 35-38 (ռուսերեն) |

А. А. Аветисян, Г. Г. Токмаджян, Л. В. Карапетян, Л. С. Балаян

Синтез и некоторые химические превращения бицикличеслих бутанолидов, содержащих конденсированное оксирановое кольцо | Xим.журнал Армении, 2010, 63, № 1, с. 101-106

A. A. Avetisyan, G. G. Tokmajyan, L. V. Karapetyan, L. S. Balayan

Новый метод синтеза 2-функцонально замещенных 2-бутен-4-олидов (2-ֆունկցիոնալ տեղակալված 2-բութեն-4-օլիդների սինթեզի նոր եղանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 84-87(ռուսերեն) |
1   2  |  See all