Margarita R. Yeghiazaryan
Biography
Academic Degree
Candidate of Economic Science, Associate Professor at Yerevan State University (YSU) Faculty of Economics and Management, Chair of Economics and International Economic Relations, Yerevan, Armenia.

Education
2016, The International Higher Economical School of Free Libertarian Economic Policy, Bansko, Bulgaria.
2016, The Higher School of Economics, Moscow, Russia.
2013, YSU, Lecturers training course of «Mathematica» software, Yerevan, Armenia.
2012, YSU, Lecturers training course of English language, iTEP, Level C1, Yerevan, Armenia.
2012, YSU, Lecturers training course of Audience Presentation, Computer Science, Contemprorary methods od teaching, learning and assessment, modern professional issues.
2008, YSU, Lecturers training course of Pedagogical-Psychological Specialization, Yerevan, Armenia.
2006, Associate Professor.
2004, Certificate in Business English, (ESOL)* B, Vantage, Presented by University of Cambridge, Great Britain.
2002, PhD.
1998, Course on Management and Business, American Development Agency, Yerevan, Armenia.
1998 ,Cyprus International Institute of Management, Young Managers Programme, Nicosia, Cyprus.
1997-2000, Post Graduate, Faculty of Economics, YSU, Yerevan, Armenia
1990-1995, Student, “International Economic Relations” specialization, Faculty of Economics, YSU, Yerevan, Armenia, «

Professional Experience
2007 –up to date Associate Professor, Chair of Economics and International Economic Relations, Faculty of Economics and Management, YSU, Yerevan, Armenia.
2001 – 2006, Assistant, Chair of Economic Theory, Faculty of Economics, Yerevan, Armenia.
1995-2008, Promotion Engineer, Procurement Department Specialist, Armenian Social Investment Fund (The World Bank Project), Yerevan, Armenia.
2004, Executive Director, Vice-Chairmen, “Social Capital” NGO, Yerevan, Armenia.
1995-1996, Leading Specialist, Department of Prospective Development, Ministry of Urban Development of RA.
1993-1994, Auction Specialist, Yerevan Stock Exchange, Yerevan, Armenia

Academic Courses.
Public Administration of Economy, Economic Sociology, Strategic Planning of Development Economics, Economic Theory

Scale of Professional Interests.
Economic Security, Economic Development, Social-Psychological Economics, National Economy.

Languages.
Russian - fluent, English – fluent, German –with dictionary.

m. yeghiazaryan@ysu.am

Margarita R. Yeghiazaryan

Associate Professor | Faculty of Economics and Management - Chair of Economics and International Economic Relations
 
 

Book

Մ. Ռ. Եղիազարյան, Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

Ինստիտուցիոնալիզմի հոգեբանական ուղղության նեյրոտնտեսագիտական վերլուծությունը | Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 84 էջ

Լ.Հ.Խաչատրյան, Մ.Ռ. Եղիազարյան, Ա.Ռ. Մարտիրոսյան, Ա.Պ.Խանդամիրյան

Տնտեսական պատմություն. Հարցեր և պատասխաններ | Եր.ԵՊՀ հրատ., էջ 176

Հ. Սարգսյան, Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան , Հ. Մարզպանյան, Ա.Խառատյան, Մ. Եղիազարյան, Ն. Քոչինյան, Հ. Մկրտչյան

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ

Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան, Ռ. Եգանյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան

ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:

Մ. Ռ. Եղիազարյան, Հ. Վ. Մկրտչյան, Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

ՀՀ Աշխատանքի շուկայի վերլուծություն (գիտահետազոտական աշխատանք) | Երևան, Ասողիկ հրատարակչություն, 2010, 200 էջ
1   2  |  See all
 

Article

Մարգարիտա Եղիազարյան, Տ. Տոնիկյան

Կառավարման հոգեբաանական գործոնը և ուժային կառույցներում մասնագիտական ագրեսիվության դրսևորումները | Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես, Երևան, Ապրիլ-հունիս 2020թ, էջ 362-372

Մարգարիտա Եղիազարյան, Ա. Օհանջանով, Մ. Բունիաթյան

ՀՀ ընկերությունների վճարունակության և ֆինանսական կայունության ցուցանիշների վերլուծությունը ըստ տնտեսության ճյուղերի | Եվրոպական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու 11 /01/,Երևան 2020թ, էջ 319-330

Մարգարիտա Եղիազարյան, Ն. Խաչատրյան

Կոնֆլիկտները որպես հոգեբանական երևույթ | Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես,Երևան, Հունվար-մարտ (25.01.2020 – 14.02.2020) 2020թ, էջ 434-442

Մարգարիտա Եղիազարյան, Ա. Օհանջանով

Ընկերությունների դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | Հայկական տնտեսագիտական հանդես, Երևան, 1,2020, 11-124 էջ

Մարգարիտա Եղիազարյան, Մարտիրոսյան Ա.

Հայաստանի Հանրապետության ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացման տնտեսական և ռազմաքաղաքական ասպեկտների կոորդինացման հիմնախնդիրները | ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական Ազգային Հետազոտական համալսարանի «Հայկական Բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված. Աշխատանքային տետրեր 3 – 4 (43 – 44). – Եր.: 2017 թ., էջ 124 – 141
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  See all