Marine G. Mkrtchyan
Biography
Education
1992 - 1997: YSU, Faculty of Romance and Germanic Philology, English Department
2001 - 2005: YSU, Faculty of Economics
2003: YSU, Teachers’ Training Course
2007: YSU, Teachers’ Training Course Pedagogical - Psychological Training Course
2008: YSU, Teachers’ Training Course
2014: Certificate of Proficiency (Advanced Level) (International Test of English Proficiency)
2016: YSU, Teachers’ Training Course

Professional experience
2010 - to present: YSU, Diplomatic Service and Communication Department
1998 - 2010: YSU, Romance and Germanic Languages Faculty, Department of the English Language N2

Academic courses
Principles of Diplomatic Intercourse, Diplomatic Correspondence, Diplomatic Etiquette, Technical Translation, Art of Diplomatic Speech

Participation in grant projects (present and past)
2004: Gender Education Training Session

International Conferences
Speaker at the 11th International Silk Road Conference on Innovations in Business, Education and Sciences (“The Role of Innovative Educational Technologies in Innovation Management”). Tbilisi, Georgia, May 2016
Speaker at the 17th Annual International Conference on Education (“Challenges in Teaching Latin and French Loan Words in the Language of Diplomatic Protocol”). Athens, Greece, May 2015

Languages
Armenian, Russian, English (fluent), German (conversational)

Marine G. Mkrtchyan

Lecturer | Faculty of International Relations - Department of Diplomatic Service and Communication
 
 

Book

Արմենուհի Մարտիրոսյան, Մարինե Մկրտչյան

Significant Events in the History of Diplomacy | Հայաստան, Երևան, 178 էջ, 2018, անգլերեն

Ռ. Մելիքյան, Ա. Աբրահամյան, Մ. Մկրտչյան

Diplomacy and Press | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 164 էջ

Արմենուհի Մարտիրոսյան, Մարինե Մկրտչյան

Լատիներեն փոխառությունների գործածման յուրահատկությունները դիվանգիտական լեզվում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 9, 40-46 էջ, 2018

M. G. Mkrtchyan, A. A. Martirosyan

Diplomatic Protocol | YSU Press, 2013, 216 pp. |

Anahit Abrahamyan, Ruzanna Melikyan, Marine Mkrtchyan

Politics in Press | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, 159 էջ |
1   2  |  See all
 

Article

Marine Mkrtchyan, Tatevik Mazmanyan

The Role of Innovative Educational Technologies in Innovation Management | 11th International Silk Road Conference on Innovations in Business, Education and Sciences. 2016, p. 57-62 |

Armenuhi Martirosyan, Marine Mkrtchyan

Challenges in Teaching Latin and French Loan Words in the Language of Diplomatic Protocol | ATINER’s Conference Paper Series EDU2015-1770

Արմենուհի Մարտիրոսյան, Անահիտ Աբրահամյան, Գոհար Մելիք-Բախշյան, Ռուզաննա Մելիքյան, Մարինե Մկրտչյան, Նունե Մելքոնյան

Անգլերենով մասնագիտական դասընթացների մեթոդական ուղեցույցներ | Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2016, 51 էջ

Armenuhi Martirosyan, Marine Mkrtchyan

Episodes from the History of Diplomacy / Improving Listening Skills | Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2015, 127 էջ

Արմենուհի Մարտիրոսյան, Մարինե Մկրտչյան

«Դիվանագիտական արարողակարգ և վարվեցողություն» ոււսումնական ձեռնարկը և դրա բառապաշարի յուրացման որոշ առանձնահատկությունների շուրջ | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, «Լուսակն» հրատ., գիտ. հոդվ. ժող. N6., 2015, էջ 66-72
1   2  |  See all
 

Thesis

Armenuhi Martirosyan, Marine Mkrtchyan

Challenges in Teaching Latin and French Loan Words in the Language of Diplomatic Protocol | Education Abstracts. 17th Annual International Conference on Education. Athens, Greece, 18-21 May, 2015, www.atiner.gr

Armenuhi Martirosyan, Marine Mkrtchyan

On Some Peculiarities and Methods of Teaching Diplomatic Protocol in English | Օտար լեզուների դասավանդման արդի խնդիրները: Միջհամալսարանական գիտաժողով` նվիրված Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի 5-ամյակին: Երևան, 4 մայիսի, 2015, էջ 23

Մարինե Գագիկի Մկրտչյան

Asking and answering techniques in a conversational class | Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները: Գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15 ամյակին: Երևան, 26-27 հոկտեմբերի, 2006