Meri E. Martirosyan
Biography
Education
2001 - 2005: Yerevan State University. Faculty of Romance and Germanic (Bachelor’s Degree)
2001 - 2005: Yerevan State University. Faculty of Romance and Germanic (Master Course)

Professional experience
2007: Yerevan State University. The Department of International Relations. Professor of Spanish language.
2008: Yerevan State University. Faculty of Romance and Germanic.
The Department of Romance Philology. Professor of Spanish language.

Languages
Russian. Spanish. English

Meri E. Martirosyan

Lecturer | Faculty of European Languages and Communication - Chair of Romance Philology
 
 

Book

Մերի Մարտիրոսյան, Հ.Բաղդասարյան

Իսպաներենը միջազգային հարաբերություններում | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2021

Մերի Մարտիրոսյան

Քաղական, դիվանագիտական, իրավաբանական տերմինների իսպաներեն – հայերեն բացատրական բառարան | Կարին-Հրատ, Երևան, 2011
 

Article

Մերի Մարտիրոսյան

Կամիլո Խոսե Սելայի Գեղագիտական Աշխարհայացքի Մի Քանի Առանձնահատկություններ | Foreign Languages In Higher Education, 2019, 1(26), 224-234 էջ

Մարտիրոսյան Մ.

«Համոզում» հասկացության առանձնահատկությունները քաղաքական խոսույթի համատեքստում | Foreign Languages for Special Purposes, 2016, 4(13), pp. 111-119

Մերի Մարտիրոսյան

Տրեմենդիզմի միտումները Կամիլո Խոսե Սելայի «Պասկուալ Դուարտեի ընտանքիը» վեպում | Актуальные научные исследования в современном мире, Переяслав–Хмельницкий, 2016

Մերի Մարտիրոսյան, Զ. Ավետիսյան

Ոճական հնարների գործաբանական արժեքը քաղաքական խոսույթում | FLSP N 3 (12), ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2015

Մերի Մարտիրոսյան

Միգել Դելիբեսի արձակի զարգացման ընդհանուր միտումները | Ռոմանական բանասիրության հանդես, N 10, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013