Mitush M. Torosyan

Mitush M. Torosyan

 
 

Book

Թորոսյան Մ., Ա. Ավագյան

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, տարածքների և պետությունների, 8-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, «Մակմիլան-Արմենիա», Երևան, 2008, 300 էջ

Միտուշ Մարտինի Թորոսյան

Հասարակական արտադրության հիմունքներ (մաս առաջին) | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2008, «Ասողիկ» հրատարակչություն, 250 էջ

Պոտոսյան Ա., Թորոսյան Մ.

Գեղարքունիքի մարզի բնակչության և բնակավայրերի շարժընթացը. ժամանակակից միտումները | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2008, էջ 129-134

Իսկանդարյան Մ., Պողոսյան Դ., Թորոսյան Մ.

Մայր ցամաքների և օվկիանոսների աշխարհագրություն 6-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, «Լույս» հրատ., Երևան, 2007, 160 էջ

Թորոսյան Մ., Ավագյան Ա.

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, 7-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, «Մակմիլան Արմենիա», Երևան, 2007, 207 էջ
1   2   3   4   5  |  See all
 

Article

Մ. Մ. Թորոսյան, Վ. Անդրեասյան

Հողմաէներգետիկան որպես աշխարհաքաղաքական ներուժ:Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները | Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի, 2015, էջ 68-73

Մ. Թորոսյան, Է. Դուրգարյան

Սյունիքի մարզի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքի վերլուծությունը | Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները, հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 343-345

Մ. Թորոսյան, Է. Դուրգարյան

Զբոսաշրջության տարածքային կազմակերպման վրա ազդող գործոնները | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 3-4, 2014, էջ 95-98

Մ. Թորոսյան, Լ. Հակոբյան

Ծխախոտագործության տարածքային զարգացման ագրոաշխարհագրական ներուժը Հայաստանում | Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը, Ե., 2011, էջ 279-289

Պոտոսյան Ա., Թորոսյան Մ.

Հայաստանի բնօգտագործման առանձնահատկությունները 1925-1927 թթ. | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, N 11, Երևան, 2009, էջ 160-168
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all