Mitush M. Torosyan

Mitush M. Torosyan

 
 

Book

Թորոսյան Մ., Միրիջանյան Ռ., Աֆյան Վ.

Այլընտրանքային էներգառեսուրսներ, Արեգակնային, երկրաջերմային | Քարտեզ, Հայաստանի Ազգային ատլաս, «Տիգրան Մեծ», 2007, 1 էջ

Թորոսյան Մ., Աֆյան Վ.

Այլընտրանքային էներգառեսուրսներ, Հողմային | Քարտեզ, Հայաստանի Ազգային ատլաս, «Տիգրան Մեծ», 2007, 1 էջ

Թորոսյան Մ., Իսկանդարյան Մ., Պողոսյան Դ.

Մայր ցամաքների և օվկիանոսների աշխարհագրության, 6-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, «Լույս» հրատ. Երևան, 2005, 190 էջ

Թորոսյան Լ., Աջամօղլյան Ա.

Բնական միջավայրի պահպանման և օգտագործման մի քանի հարցեր | Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները, Երևան, 2002, 4 էջ

Թորոսյան Մ., Իսկանդարյան Մ., Պողոսյան Դ.

Աշխարհագրություն. Մայր ցամաքների և օվկիանոսների աշխարհագրություն, 6-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, Երևան «Լույս», 2000, 208 էջ
1   2   3   4   5  |  See all
 

Article

Մ. Մ. Թորոսյան, Վ. Անդրեասյան

Հողմաէներգետիկան որպես աշխարհաքաղաքական ներուժ:Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները | Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի, 2015, էջ 68-73

Մ. Թորոսյան, Է. Դուրգարյան

Սյունիքի մարզի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքի վերլուծությունը | Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները, հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 343-345

Մ. Թորոսյան, Է. Դուրգարյան

Զբոսաշրջության տարածքային կազմակերպման վրա ազդող գործոնները | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 3-4, 2014, էջ 95-98

Մ. Թորոսյան, Լ. Հակոբյան

Ծխախոտագործության տարածքային զարգացման ագրոաշխարհագրական ներուժը Հայաստանում | Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը, Ե., 2011, էջ 279-289

Պոտոսյան Ա., Թորոսյան Մ.

Հայաստանի բնօգտագործման առանձնահատկությունները 1925-1927 թթ. | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, N 11, Երևան, 2009, էջ 160-168
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all