Mitush M. Torosyan

Mitush M. Torosyan

 
 

Book

Մ. Թորոսյան

Հասարակական արտադրության հիմունքներ (մաս 2-րդ) | Երևան, 2011, 172 էջ

Մ. Թորոսյան

Արտադրության ոլորտին վերաբերող տերմինների, անունների և հասկացությունների համառոտ բացատրական բառարան | Երևան, 2010, 130 էջ

Ա. Պոտոսյան, Մ.Թորոսյան

ՀՀ գյուղական բնակչության շարժընթացի հարցի շուրջ | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2009

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Աշխարհ, Դպրոցական դասագիրք 7-րդ դաս | Դասագիրք, Երևան, 2008, 304 էջ

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Տարածաշրջաններ և պետություններ, Դպրոցական դասագիրք 8-րդ դաս | Դասագիրք, Երևան, 2008, 316 էջ
1   2   3   4   5  |  See all
 

Article

Միտուշ Մարտինի Թորոսյան

ՀՀ էներգախնայողության և տեղական ներուժի օգտագործման խնդիրները | Գիտական հոդվածների ժողովածու, 5, Գավառ, 2001, 5 էջ

Թորոսյան Լ.

Հայաստանի կենսաբազմազանության պահպանման տնտեսական և իրավական հիմնախնդիրները | Գիտական հոդվածների ժողովածու, N 5, Գավառ, 2000, 4 էջ

Միտուշ Մարտինի Թորոսյան

ՀՀ էներգետիկայի այլընտրանքային հնարավորությունների մի քանի հարցեր | Գիտական հոդվածների ժողովածու, 3, Գավառ, 2000, N 4,5 էջ

Թորոսյան Մ.

Աշխարհագրական կրթության միջազգային խարտիան և նրա դրույթների կիրառումը ՀՀ-ում | «Աշխարհագրություն-99» գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 1999, 5 էջ

Թորոսյան Մ.

ՀՀ էլեկտրաէներգետիկայի զարգացման էկոլոգաաշխարհագրական հիմնախնդիրները | Գիտական հոդվածների ժողովածու, 4, Գավառ, 1999, 7 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all