Mitush M. Torosyan

Mitush M. Torosyan

 
 

Book

Մ. Թորոսյան

Հասարակական արտադրության հիմունքներ (մաս 2-րդ) | Երևան, 2011, 172 էջ

Մ. Թորոսյան

Արտադրության ոլորտին վերաբերող տերմինների, անունների և հասկացությունների համառոտ բացատրական բառարան | Երևան, 2010, 130 էջ

Ա. Պոտոսյան, Մ.Թորոսյան

ՀՀ գյուղական բնակչության շարժընթացի հարցի շուրջ | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2009

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Աշխարհ, Դպրոցական դասագիրք 7-րդ դաս | Դասագիրք, Երևան, 2008, 304 էջ

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Տարածաշրջաններ և պետություններ, Դպրոցական դասագիրք 8-րդ դաս | Դասագիրք, Երևան, 2008, 316 էջ
1   2   3   4   5  |  See all
 

Article

Թորոսյան Մ., Ավագյան Ա.

Ուսանողների դաստիարակության հայրենասիրության և ինտերնացիոնալիզմի ոգով պրակտիկայի ընթացքում | Երևանի պետական համալսարանի N 2, 1982, 2 էջ

Торосян М.

Некоторые факторы влияния природныx условий на строительство и экспулатацию электрическиx станций Арм. ССР | Тезисы докладов 4-ой научной сесии профессорско преподавательского состава, ЕрИНX, 1980, 0,2 печ.лист

Торосян М.

Экономико-географический анализ развития энергетической базы Арм. ССР | Молодой научный работник.N 20, Ереван, 1974, 0,5 печ. лист
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all