Naira A. Shachilvyan
Biography
Education, Academic degrees
2012: Diploma of Candidate of philological sciences
2012: Assistant of the German philology chair
2004 - 2008: Post-graduate student, YSU, Faculty of Romance and Germanic philology
1992 - 1997: Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic philology

Professional Experience
2012: lecturer of the Romance and Germanic Philology Faculty YSU chair of German philology

Foreign languages
German, Russian, English (fluent)

Naira A. Shachilvyan

Assistant | Faculty of European Languages and Communication - Chair of German Philology
 
 

Article

Naira Shachilvyan

Գերմաներենի ժխտական մակբայների տիպաբանական առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 67-75 |

Նաիրա Շաչիլվյան

Ժխտման կարգի արտահայտման բառակազմական միջոցները ժամանակակից գերմաներենում և հայերենում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 171-178 |

Նաիրա Շաչիլվյան

Ժխտման կարգի արտահայտման բառակազմական միջոցները ժամանակակից գերմաներենում և հայերենում | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» 2(23), 2017, էջ 171-178

Ն. Ա. Շաչիլվյան

Ոչ բացահայտ ժխտման արտահայտման միջոցները ժամանակակից գերմաներենի շարահյուսական մակարդակում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016, 3-4, 87-91 էջ |

Նաիրա Շաչիլվյան

Ոչ բացահայտ ժխտման արտահայտման միջոցները ժամանակակից գերմաներենի շարահյուսական մակարդակում | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» 3-4, 2016, էջ 87-91
1   2   3  |  See all