Natalia A. Gonchar
Biography
Education
Yerevan State University. Faculty of the Russian Language and Literature. (1955-1960)

Academic degree
Candidate of Philological Sciences - “The Genre of the Short-story in the Work of William Saroyan. 1975. Tbilissian State University

Academic courses
For bachelors
History of the Russian Literary Translation.
Special courses on poetry and translation, on analysis of poetic text.
For mastersn
Creative seminars in the Art of Translation

Scale of professional interests
Russian Literature of 19-20 centuries,
Armenian Literature of 20 cent.,
Russian-Armenian Literary Connections,
Problems of the Art of Translation,
Literature of USA and William Saroyan

Participation in grant projects
Internationl Foundation “Cultural Initiative”, Grant of J.Soros in humanitarian sciences - 1992 - 1993

Languages
Russian, Armenian, English

Professional membership
Member of the Council of the Russian Philology Faculty of YSU.
Member of Writers Union and Literary foundation of Armenia

Awards received
Silver and Golden medals of YSU,
Medal of Writers Union of Armenia “For Merits in the Literature”

(+374 10) 58-88-18

Natalia A. Gonchar

Associate Professor | Faculty of Russian Philology - Chair of Russian Literature
 
 

Article

Natalya Gonchar

Лонгфелло – Бунин – Туманян: «Песнь о Гайавате» (Լոնգֆելո-Բունին-Թումանյան. «Հայավաթի երգը») | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2019 № 3 (15), էջ 17-27 |

Natalya Gonchar

Ваан Терьян в диалоге с Федором Сологубом (Վահան Տերյանի և Ֆյոդոր Սոլոգուբի երկխոսությունը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2019 № 2 (14), էջ 41-53 |

Natalya Gonchar

К публикации статьи Р. Д. Орловой «Драматургия Сарояна» (Ռ. Օռլովայի «Սարոյանի դրամատուրգիան» հոդվածի հրապարակման առիթով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 2 (11), էջ 42-51 |

Natalya Gonchar

Марина Цветаева в ереванских публикациях и изданиях (1962-2017) (Մարինա Ցվետաևան երևանյան հրապարակումներում և հրատարակություններում (1962-2017)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 3 (9), էջ 3-20 |

Natalya Gonchar

Анна Саакянц – в цветаеведении и не только (с публикацией фрагментов из писем 1965-2000 гг.)(Աննա Սահակյանցը ցվետաևագիտության մեջ և ոչ միայն (1965-2000 թթ. նամակների հատվածների հրապարակմամբ)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 2 (8), էջ 3-21 |

Natalya Gonchar

Братская помощь пострадавшим в Турции армянам. Литературно-научный сборник. Репринтное воспроизведение издания 1898 года. М., 2015, 960 с. (Եղբայրական օգնություն Թուրքիայում տուժած հայերին. գրական-գիտական ժողովածու 1898 թ., հրատարակչության վերատպություն. Մ., 2015, 960 էջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2016 № 3 (6), էջ 60-67 |

Natalia Gonchar, Karine Mkhitaryan

Итоги полувековой обращенности Армении к Осипу Мандельштаму (Օսիպ Մանդելշտամի հանդեպ Հայաստանի կեսդարյա ուշադրությունը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2016 № 2 (5), էջ 28-54 |

N. A. Gonchar

Два шедевра русской лирики в переводе Эд. Джрбашяна (Ռուս քնարերգության երկու գլուխգործոց Էդ. Ջրբաշյանի թարգմանությամբ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 141.1, Երևան 2013թ., էջ 73-81 |

Natalia A. Gonchar

З. Айрян. Искусство поэтического перевода в творчестве русских поэтов (Զ. Հայրյան: Բանաստեղծական թարգմանության արվեստը ռուս բանաստեղծների ստեղծագործության մեջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 139.1, Երևան 2013թ., էջ 64-73 |

N. A. Gonchar

Современные угрозы культуре книгоиздания (Արդի վտանգները գրահրատարակչության ոլորտում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 138.1, Երևան 2012թ., էջ 68-86 |

H. G. Mirzoyan, N. A. Gonchar

Почему суд по факту Геноцида армян Турция призывает доверить историкам (Ինչու է Թուրքիան կոչ անում Հայոց ցեղասպանության դատը վստահել պատմաբաններին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 136.1, Երևան 2012թ., էջ 23-62 |

H. G. Mirzoyan, N. A. Gonchar

Азербайджанская версия истории национальной литературы в критическом рассмотрении (Ազգային գրականության պատմության ադրբեջանական տարբերակը քննական դիտարկմամբ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 134.1, Երևան 2011թ., էջ 40-59 |

Natalia A. Gonchar

О сказках Ов. Туманяна в контексте проблем перевода (Թումանյանի հեքիաթների շուրջ թարգմանության խնդիրների համատեքստում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 49-64 |

Natalia A. Gonchar

О музыкальной стройности тютчевского стихотворения (Տյուտչևյան բանաստեղծության երաժշտական գեղակազմության մասին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 47-58 |

Natalia A. Gonchar

Страницы эпистолярного наследия Г. А. Джаншиева (Էջեր Գ. Ա. Ջանշիևի նամակագրական ժառանգությունից) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 123-131 |

Natalia A. Gonchar

Уильям Сароян в автохарактеристиках (Վիլյամ Սարոյանը ինքնաբնութագրմամբ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (96), Երևան 1998թ., էջ 86-92 |

Natalia A. Gonchar

Армянские классики в кругу интересов русского литературоведения (Письма П. Н. Беркова Т. С. Ахумяну) (Հայ դասականները ռուս գրականագիտության հետաքրքրությունների շրջանակում (Պ. Ն. Բերկովի նամակները Տ. Ս. Հախումյանին)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (93), Երևան 1997թ., էջ 101-111 |

Natalia A. Gonchar,

О некоторых ключевых образах цикла «Армения» О. Мандельштама (0. Մանդելշտամի «Արմենիա» շարքի որոշ առանցքային կերպարների մասին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (89), Երևան 1996թ., էջ 82-93 |

Natalia A. Gonchar

Вокруг Цветаевских страниц в «Литературной Армении» 1960-х, с публикацией писем А. С. Эфрон (1960-ական թվականներին «Լիտերատուրնայա Արմենիա» ամսագրում տպագրված ցվետաևյան էջերի շուրջ՝ Ա. Ս. Էֆրոնի նամակների հրապարակմամբ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (78), Երևան 1992թ., էջ 58-74 |

Natalia A. Gonchar

Уильям Сароян в отношении к литературной классике (Վիլյամ Սարոյանը և դասական գրականությունը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (77), Երևան 1992թ., էջ 81-95 |

Natalia A. Gonchar

Из писем Гургена Маари Л. С. Первомайскому (Գ. Մահարու նամակները Լ. Պերվոմայսկուն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (67), Երևան 1989թ., էջ 80-93 |

Natalia A. Gonchar

Во власти бессмертного голоса (Անմահ ձայնի ներազդող ուժը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (52), Երևան 1984թ., էջ 46-56 |

Natalia A. Gonchar

Духовное породнение (Հոգևոր հարազատացում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (48), Երևան 1982թ., էջ 31-39 |