Parandzem G. Minasyan
Biography
Education
1981 - 1986: YSU, The faculty of Chemistry, with the profession of Chemist .The qualification of Chemist, teacher.
1970 - 1980: Region Aragatsotn, Vosketas,then the secondary school in Qarakert
1986 - 1994: The institute of organic Chemistry, senior laborant
1994 - 2008: YSU, The faculty of Chemistry, the department of Physical Chemistry, the scientific employee,
2010 - 2012: Laboratory assistant at the basic laboratory in the department of Organic Chemistry

Languages
Russian - good, English - with the help of dictionary

Parandzem G. Minasyan

Senior Specialist of Laboratory | Faculty of Chemistry - Chair of Organic Chemistry
 
 

Article

N. M. Beylerian, E. R. Saroukhanyan, P. G. Minasyan

Влияние ненасыщенного цианлактона на кинетику автоокисления кумола, инициированного динитрилом азоизомасляной кислоты (Չհագեցած ցիանլակտոնի ազդեցությունը ազոիզոկարագաթթվի դինիտրիլով հարուցված կումոլի ինքնաօքսիդացման կինետիկայի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 13-18 (ռուսերեն) |

N. M. Beylerian, M. Z. Asaturyan, P. G . Minasyan

Влияние ненасыщенного цианлактона на скoрость реакции в отсутствие и в присутствии мицелл (Չհագեցած ցիանլակտոնի ազդեցությունը ռեակցիայի արագության վրա միցելների ներկայությամբ և բացակայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 12-17 (ռուսերեն) |

P. G. Minassian

Витамин C – передатчик цепи при полимеризации акриламида (C վիտամինը որպես շղթայի փոխանցող ակրիլամիդի պոլիմերացման ընթացքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #3, էջ 7-12 (ռուսերեն) |

Н. М. Бейлерян, П.Г. Минасян, Дж.Г.Чшмаритян

Влияние витамина С на кинетику полимеризации акриламида, инициированной персулфатом калия, в водных растворах | Хим. Ж.Арм., 2008, т.61, N1, с.28-36

N. M. Beylerian, P. G. Minasyan, J. H. Chshmsrityan

О константах скорости элементарных актов полимеризации акриламида в водных растворах, инициированной персульфатом калия (Ջրային լուծույթներում կալիումի պերսուլֆատով հարուցված ակրիլամիդի պոլիմերացման տարրական ակտերի արագության հասատատունների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 51-57 (ռուսերեն) |
1   2   3   4  |  See all
 

Thesis

Н.М.Бейлерян, Э.Р.Саруханян, М.З. Асатурян, П.Г. Минасян

Воздействие природных соединений на регулирование процесса радикальной полимеризации акриламида | II научная конферанция Армянского Химического Общества (с международным участием) новые материалы и процессы, 4-8 октября 2010г., Ереван-Горис, материалы конференции, с.60