Article

E. G. Zargarian, P. H. Besirganian, A. S. Sahakyan

Влияние пьезоэлектрических колебаний на характер рассеяния рентгеновских лучей в кремниевых кристаллах (Սիլիցիումի բյուրեղներում պյեզոէլեկտրական տատանումների ազդեցությունը ռենտգենյան ճառագայթների ցրման բնույթի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 73-76 (ռուսերեն) |

P. H. Bezirganian, H. P. Bezirganian

Вопросы когерентности рентгеновского излучения (Ռենտգենյան ճառագայթման կոհերենտության հարցեր մ. 1) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 77-85 (ռուսերեն) |

P. H. Bezirganian, P. H. Grigorian

К вопросу теории контраста интенсивности дифрагированных электронных волн. I (Դիֆռակցված էլեկտրոնային ալիքի կոնտրաստի տեսության հարցի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #2, էջ 70-78 (ռուսերեն) |

R. Ts. Gabriyelyan, F. H. Eiramdjan, P. H. Bezirganian

Новый метод исследования некоторых вопросов многоволнового рассеяния рентгеновских лучей (Ռենտգենյան ճառագայթների բազմալիքային ցրման մի քանի հարցերի ուսումնասիրման նոր մեթոդ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1976, #1, էջ 61-66 (ռուսերեն) |

S. A. Shaboyan, P. H. Bezirganian, V. T. Havundjian, K. T. Avetyan

Установка с дистанционным управлением для визуализации рентгеновских дифракционных картин (Հեռաղեկավարման սարք ռենտգենյան դիֆրակցիոն պատկերների ակնադիտացման համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1976, #1, էջ 134-137 (ռուսերեն) |