Article

Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն պետությունների և բնակչության հարցը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (58), Երևան 1986թ., էջ 106-121 |

Տերյանի խոհը, ապրումը, սերը (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (55), Երևան 1985թ., էջ 42-57 |

Հայերենում եղած շումերական բառերի հարցը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (52), Երևան 1984թ., էջ 105-118 |

Հայերենի շարահյուսական համակարգման մանկավարժական տեսանկյունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (49), Երևան 1983թ., էջ 93-106 |

Համեմատական լեզվաբանության նոր հայտնագործումները և հայերի ծագման ու հնագույն պատմության հարցերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (38), Երևան 1979թ., էջ 85-111 |

Մեծ բարեկամություն (Չարենց և Բակունց) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (33), Երևան 1977թ., էջ 117-128 |

Թումանյանի լեզվի զարգացման ուղին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (31), Երևան 1977թ., էջ 33-51 |

Իսահակյանի ստեղծագործության լեզվական զարգացումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (26), Երևան 1975թ., էջ 13-30 |