Ruzan R. Grdzelyan
Biography
Education
Department of Russian Language, Philological Faculty, Yerevan State University, 1976 - 1981
Post-graduate courses in “Typology of Languages”, Institute of Slavistics and Balcanistics of the Russian Academy of Sciences (Section of Structural Typology)

Academic Degree
Candidate - “Functional Semantic Analyses of Words другой, иной, второй in Russian and Armenian Languages”, 1988, Sanct-Piterburg State University
Doctoral - “Typology of Meaning of a Word”, 2010, Yerevan State Linguistic University

Professional Experience
Since 1993 - Associate Professor at the Chair of the Chair of Russian Linguistics, Typology and Theory of Communication, Yerevan State University
1989 - 1993 Lecturer at the of the Chair of Russian Linguistics, Typology and Theory of Communication Yerevan State University
1981 - 1989 Lecturer at the Chair of Russian Language, Yerevan State University

Academic Courses
Lexicology of Contemporary Russian Language
Stylistics of Contemporary Russian Language
Lexicography of Contemporary Russian Language
Grammar of Translation
Typology of Languages
Semasiology

Scale of Professional Interests
Typology of Languages
Semasiology
Cognitive Linguistics
Pragmalinguistics
General and Cognitive Linguistics
Theory of Cross-Cultural Communication

Languages
Armenian, Russian, English

Ruzan R. Grdzelyan

Professor | Faculty of Russian Philology - Chair of Russian Linguistics, Typology, and Theory of Communication
 
 

Book

Rouzan Grdzelyan

Грамматика и перевод (Քերականություն և թարգմանություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 3 (12), էջ 58-67 |

Ռ․ Ռ․ Գրձելյան, Ն․ Ա․ Բայբուրթյան, Ի․ Կ․ Մանուչարյան, Ի․ Մ․ Մելիք-Օհանջանյան, Ա․ Ա․ Չիտչյան

Ռուսաց լեզու 11-րդ դասարան | Դասագիրք: Մանմար, 2017թ․, 184 էջ

Ռ․ Գրձելյան, Ն․ Բայբուրթյան, Ի․ Մանուչարյան, Ի․ Մելիք-Օհանջանյան, Ա․ Չիտչյան

Ռուսաց լեզու 10-րդ դասարան | Դասագիրք: Մանմար, 2017թ․, 184 էջ

Р. Р. Грдзелян, Р. Э. Агаян, Н. А. Байбуртян

Русско-армянский словарь синонимов, антонимов, омонимов, паронимов | Ուս. ձեռնարկ: Մանմար: 2016թ․, 464 էջ |

И. Манучарян, Р.Р.Грдзелян, Н.А.Байбуртян, И.М.Мелик-Оганджанян, А.А.Читчян

Русский язык 10 Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար | Учебник, Ереван. Манмар, 2010, 183 с.
1   2   3   4  |  See all
 

Article

Rouzan Grdzelyan

Лингвистические принципы создания пособия по лексикологии (Բառագիտության ձեռնարկի ստեղծման լեզվագիտական հիմունքները) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 41-55 |

Rouzan Grdzelyan

«Красный» цвет в армянской и русской лингвокультурах («Կարմիր» գույնը հայկական և ռուսական լեզվամշակույթներում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2020 № 1 (16), էջ 60-71 |

Rouzan Grdzelyan

Предмет и качество сквозь призму языка (Առարկան և հատկանիշը լեզվի տեսանկյունից) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2019 № 3 (15), էջ 64-74 |

Ռուզան Գրձելյան

«Грамматика» слова солнце | Языковая политика и вопросы гуманитарного образования, Ռուսաստան, 154 - 158 էջ, 2019

Rouzan Grdzelyan

Смысловые триады в русском дискурсе (Իմաստային եռյակները (տրիադաները) ռուս խոսույթում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 1 (10), էջ 60-71 |
1   2   3   4   5  |  See all