Samvel R. Nahapetyan
Biography
Education
2002: Lecturer.
1998 - 2003: YSU, Post-graduate student
1991 - 1996: Yerevan State University, Faculty of Geography.

Scientific Employee
2002 - present: YSU, Faculty of Geography and Geology, Chair of cartography and geomorphology, Lecturer.
1998 - 2001: YSU, Faculty of Geography, Chair of cartography and geomorphology, chief of the educational laboratory.
1996 - 1997: YSU, Faculty of Geography, Chair of physical geography, Senior Laboratory assistant. RA, Spain

Memberships
1996: Armenian Geographic Society

Language Skills
Russian, English (satisfactory)

Samvel R. Nahapetyan

Lecturer | Faculty of Geography and Geology - Chair of Cartography and Geomorphology
 
 

Book

Հ.Ա.Բաբայան, Նահապետյան Ս.

«Տեղագրություն գեոդեզիայի հիմունքներով» առարկայի գործնական ու լաբարատոր պարապմունքների ուսումնական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2002
 

Article

Նահապետյան Ս.Ա., Բաբայան Հ.Ա., Մեթանջյան Վ.Ա.

Կենցաղային կոշտ թափոնների օգտագործման հիմնախնդիրները և շրջակա միջավայրի պահպանությունը | «Աշխարհագրություն-99», Երևան, 1999, էջ 150-155

Նահապետյան Ս.Ա.

Մեզոլիթի տեղը Հայաստանի քարե դարի համակարգում | ՀՀ 1993-95թթ. հնագիտ. հետազոտությունների արդյունքներին նվիրված 10-րդ գիտական նստաշրջան, Երևան, 1996, էջ 18-19
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  See all