Sargis M. Mkhitaryan
Biography
Education
Yerevan State University, Philological Faculty, Department of Armenian language and literature (1980-1985.)

Academic degree
candidate - "Grigor Magistros and his legacy" Yerevan State University
Doctor -

Professional experience
35 years (1976-2011)

Academic courses
Medieval Armenian literature (bachelor)
The Armenian Folklore (bachelor)
The Armenian and Global Mythology (bachelor)

Scale of professional interests
Medieval Armenian literature
The Armenian Folklore
The Armenian and Global Mythology

Languages
Armenian, Russian, English (read and translate), Ancient Greek (read and translate with the help of dictionary)

sargis.mkhitarian@ysu.am

Sargis M. Mkhitaryan

Associate Professor | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Literature
 
 

Book

Sargis M. Mkhitaryan

Հույս և Սպասում (բանաստ. ժողովածու) | Ե., Լիմուշ հր., 2015, 152 էջ:

Sargis M. Mkhitaryan

Միջնադարյան Գետարգելի (Ձագավանքի) պատմությունը | Ե., Ահա պոլիգրաֆ, 2014, 80 էջ

Ս. Մխիթարյան

10 - 11-րդ դարերի հայ մշակութային դաշտը և գրականության զարգացման յուրահատկությունները | Մենագրություն, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2009, 375 էջ

Ս. Մխիթարյան

Գր. Մագիստրոսի կյանք և գեղարվեստական ժառանգությունը | Մենագրություն, Եր., Լուսակն հրատ., 2001, 165 էջ:
 

Article

Սարգիս Մխիթարյան

Մեծ և Փոքր Մհերների կերպարների մի քանի յուրահատկությունները «Սասնա ծռեր» էպոսում | Հայկական «Սասնա ծռեր» էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը /4-6 նոյեմբերի, Ծաղկաձոր/, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործերով Հայաստանի ազգային հանձնաժողով, Ե., 2004, էջ 106-112

Սարգիս Մխիթարյան

Սգո պարերը հայ միջնադարյան գրական և բանահյուսական մի քանի հուշարձաններում | Պար և երաժշտություն, Սրբուհի Լիսիցյանի 110-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Ե., 2004, էջ 20-24

Սարգիս Մխիթարյան

Վեստ Գրիգոր Պահլավունու և Սարգիս վարդապետի նամակագրական կապի հետքերով | Հարցմունք Գրիգորի Պահլաւունւոյ և վեստարխի և պատասխանի Սարգիս վարդապետի և գիտնականի վասն Առաջաւորի պահոցն, հրապարակում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թ.1, 2004, էջ 213-218

Սարգիս Մխիթարյան

Գրիգոր Նարեկացու «Յարութեան» տաղը | Էջմիածին, թ. Է-Ը, 2004, էջ 73-79

Սարգիս Մխիթարյան

Անմահության 1000-ամյա ճանապարհին | Վիրահայ ուսանող (հանդես), Օրգան Թբիլիսիի պետական մանկավարժական համալսարանի Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի, Թբիլիսի, Բ տարի թ. 1, 2004, էջ 20-22
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  |  See all
 

Thesis

Sargis M. Mkhitaryan

Գիտություն, թե արվեստ | Գ. Անանյանի «Ակնարկներ հայոց հին և միջնադարյան հրապարակախոսության» գիրքի գրախոսությունը, «Հայաստանի հանրապետություն» օրաթերթ, 8 սեպտեմբերի 2006 թ., թ. 161 /4070/, էջ 5

Սարգիս Մխիթարյան

Գրերի գյուտը Նիկոլ Աղբալյանի գնահատմամբ | 2005, /զեկուցում գիտաժողովում/, աշխատանքային ծրագիր, էջ 2

Սարգիս Մխիթարյան

Սուրբ անտառների հիմնումը որպես նվիրապետական գործառույթ | Հայկական ժողովրդական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը /23-24 հունիս, 2006 թ./, Միջազգային երկրորդ գիտաժողով, Ծրագիր, էջ 5

Սարգիս Մխիթարյան

Մհերի կերպարի մի քանի յուրահատկությունները «Սասնա ծռեր» էպոսում | Թեզիս, 4-6 նոյեմբերի, Ծաղկաձոր, Հայկական «Սասնա ծռեր» էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը, /միջազգային գիտաժողովի նյութեր/, Ե., 2003, էջ 2

Սարգիս Մխիթարյան

Մաշտոցյան գրական ավանդները Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» պոեմում | Թեզիս, Մաշտոցյան Ե ընթերցումներ, Օշական, 2003, էջ 25-26
1   2  |  See all