Article

S. I. Balasanian

Суждение о геохимической дифференциации вещества мантии Земли (Դատողություն Երկրի թիկնոցի նյութի երկրաքիմիական տարբերակման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #1, էջ 129-134 (ռուսերեն) |

S. I. Balassanian

О проблеме эволюции химического состава Земли (Երկրի քիմիական կազմի էվոլյուցիայի խնդրի շուրջ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 79-88 (ռուսերեն) |

S. I. Balasanian

Химическая эволюция солнечного вещества в период формирования хондритов, Земли и дифференциантов ее мантии (Արեգակնային նյութի քիմիական էվոլյուցիան խոնդրիտների, երկրի և նրա թիկնոցի ածանցյալների ձևավորման ընթացքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 102-107 (ռուսերեն) |

S. I. Balasanian

Об одной особенности химической эволюции земли (Երկրի քիմիական էվոլյուցիայի մի առանձնահատկության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 126-128 (ռուսերեն) |

S. I. Balassanian, T. Sh. Tadevosyan, H. H. Grigoryan, S. A. Isahakyan

Петрохимические особенности магматических формаций бассейна р. Мазра южной Армении (Հարավային Հայաստանի Մազրա գետի ավազանի մագմատիկ ֆորմացիաների պետրոքիմիական առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #3, էջ 125-131 (ռուսերեն) |
1   2  |  See all