Sergey K. Grigoryan
Biography
Education
1954 - 1959: Chemistry (Full Course), Faculty of Chemistry, Yerevan State University
1961 - 1964: Ph.D. student at the Faculty of Chemistry, Yerevan State University

Academic degree
1966: Candidate of Chemical Sciences
1986: Doctor of Chemical Sciences

Professional experience
1959: Laborant, Chair of Colloid and Physical Chemistry,Yerevan State University
1960 - 1961: Engineer of the Factory “Kanaz”
1961 - 1964: Ph.D. student at the Faculty of Chemistry, Yerevan State University
1965 - 1967: Assistant, Chair of Colloid and Physical Chemistry, Yerevan State University
1965 - 1967 Scientific Researcher, Chair of Colloid and Physical Chemistry, Yerevan State University
1967 - 1972: Senior Lecturer, Chair of Colloid and Physical Chemistry, Yerevan State University
1967 - 1969: Deputy Dean of the Faculty of Chemistry, Yerevan State University
1972 - 1987: Assistant Professor (Docent), Chair of Colloid and Physical Chemistry, Yerevan State University
1987 - 1989: Professor, Chair of Colloid and Physical Chemistry, Yerevan State University
1989 - 2007: Head of Chair of Inorganic Chemistry, Yerevan State University
1989 - up to now: Professor, Chair of Inorganic Chemistry, Yerevan State University

Academic courses
Physical and colloid chemistry
Physical chemistry
General chemistry
Inorganic chemistry
Homogeneous catalysis
Chemistry of coordination compounds

Scale of professional interests
Physical chemistry, General chemistry, Inorganic chemistry, Chemistry of coordination compounds, Catalysis

Participation in grant projects
INTAS 94-771, 1996 - 1998

Languages
Armenian, Russian, English (with the dictionary)

Professional membership
Member of Armenian Chemical Society
Member of the Chemical Thecnology Society
Member of the Engineering Academy of RA
Member of the Scientific Council of the Institute of General and Inorganic Chemistry of Armenian National Academy of Sciences

Awards received
1984: Medal "For Excellence in Civil Defense of USSR”
1994: Medal of Yerevan State University

anorgkim@ysu.am

Sergey K. Grigoryan

Senior Researcher | Faculty of Chemistry - Research Laboratory of Inorganic Chemistry
 
 

Book

Ս. Գրիգորյան, Ռ. Հարությունյան

Հայ քիմիկոսներ | Կենսագրական հանրագիտարան, ԵՊՀ հրատ., 2021, Հայաստան

Ս. Կ. Գրիգորյան, Ռ. Ա. Սարգսյան, Է. Ե. Ղափանցյան

Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի պրակտիկում | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2003

Գրիգորյան Ս. Կ.

Ընդհանուր քիմիա | «Զանգակ» հրատ., Երևան, 2002

Գրիգորյան Ս. Կ., Այվազյան Հ. Մ.

Հայկական քիմիական անվանակարգության բարեփոխման հիմնախնդիրները | «Հայկական հանրագիտարան» հրատ. Երևանի, 1998

Գրիգորյան Ս. Կ.

Ֆիզիկական և կոլոիդային քիմիա | ԵՊՀ հրատ, Երևան, 1983
 

Article

Саркисян Р. А., Григорян С. К.

Քսենոնի ենթախմբի տարրերի քիմիան | ԵՊՀ, Բնագետ, 1 - 2, 2007, էջ 18 - 25

L. Ye. Sargsyan , M. V. Martirosyan, S. K. Grigoryan

Поведение легированных свинцовых анодов в процессе электроизвлечения из сернокислых растворов выщелачивания (Լեգիրացված կապարային անոդների վարքը պղնձի ծծմբաթթվային տարրալուծման լուծույթներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 83-87 (ռուսերեն) |

L.Ye. Sargsyaning, M.V. Martirosyan, A.E. Danielyan, S.K. Grigoryan

Электрохимические и коррозионные свойства микрокристаллического сплава цинк–свинeц (Ցինկ–կապար միկրոբյուրեղային համաձուլվածքի էլեկտրաքիմիական և կոռոզիոն հատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 86-90 (ռուսերեն) |

E. E. Ghapantsyan, G. M. Zeytaghyan, R. A. Sarkisyan, S. K. Grigoryan

Комплексообразование хрома (III) c салицилатом натрия в водном растворе (Քրոմ (III)-ի կոմպլեքսագոյացումը նատրիումի սալիցիլատի հետ ջրային լուծույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 80-85 (ռուսերեն) |

E. E. Ghapantsyan, T. V. Balayan, S. D. Baghdasaryan, G. M. Zeytaghyan, S. K. Grigoryan

Взаимодействие Mo(VI) с винной кислотой в водном растворе (Մոլիբդեն (VI)-ի փոխազդեցությունը գինեթթվի հետ ջրային լուծույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 67-71 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   19  |  See all
 

Patent

Григорян С. К., Казарян Л. А., Бейлерян Н. М., Геворкян А. В., Калантарян Л. К.

Полимерная композиция | Авторское свидетельство СССР, N1070893, 1983, (публик. в откр. печати запрещена)

Григорян С. К., Мелик - Оганджанян Л. Г., Бейлерян Н. М., Геворкян А. В.

Стабилизированная каучуковая композиция | Авторское свидетельство СССР, N938593,1982, (публикация в открытой печати запрещена)

Григорян С. К., Ерицян Л. М.

Клей | Авторское свидетельство СССР, N810750, Б.И.1981, N 29

Бейлерян Н. М., Григорян С. К., Калантерян Л. К., Геворкян А. В., Мартиросян Г. Т.

Композиция на основе полихлоропреного каучука | Авторское свидетельство СССР, N852907, Б.И. 1981, N 29.