Seyran A. Zaqaryan
Biography
Education
1979 - 1984: YSU, Department of History
1984 - 1988: YSU, Post-graduate studies

Academic degree
Candidate of Philosophical Sciences, “The Issue of Relationship between General and Singular in Armenian Philosophy 0f 13-14th Centuries”, 1988, YSU
Doctor of Philosophical Sciences, “The Problem of Man in Armenian Philosophy of 13-15th centuries.”, 1999, YSU

Professional experience
1987 - 1992: Assistant, Chair of History of Philosophy
1992 - 2004: Docent, Chair of History of Philosophy
2000 - 2001: Acting Head, Chair of History of Philosophy
2001 - present: Head, Chair of History of Philosophy
2004 - present: Professor, Chair of History of Philosophy

Academic courses
Ancient Philosophy, History of Medieval and Renaissance Philosophy, Philosophy of and Moral Nihilism

Scale of professional interests
Armenian Philosophy, History of Culture

Languages
Armenian, Russian, English, Ancient Greek

Professional membership
Scientific Secretary of Professional Council 013

Seyran A. Zaqaryan

Head of Chair | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of History of Philosophy
 
 

Book

Սեյրան Զաքարյան

Գրիգոր Տաթևացու բարոյագիտական ուսմունքը | ԵՊՀ հրատ., 2020, 196 էջ

Սեյրան Զաքարյան

Հովհան Որոտնեցի | Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2017թ․, 232 էջ, Հայաստան

Ս. Ա. Զաքարյան, Հ. Ղ. Միրզոյան, Ս. Ս. Պետրոսյան, Ա. Ա. Սարգսյան, Ն. Ս. Մովսիսյան

Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ

Ս. Ա. Զաքարյան

Արիստոտելը և XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը | Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 236 էջ

Զաքարյան Ս. Ա.

Հայ փիլիսոփայության պատմության համառոտ ակնարկ | Մենագրություն, Երևան, 2004, 75 էջ
1   2  |  See all
 

Article

Seyran Zakaryan

Ազգային-մշակութային ինքնօրինության տեսությունը XX դարասկզբի հայ սոցիալ-փիլիսոփայական մտքում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 2 (38), էջ 3-17 |

Seyran Zakaryan

Ազգային ինքնության կորստի վախերը և դրանց հակազդման ձևերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ3-17 |

Seyran Zakaryan

Գրիգոր Տաթևացին ողորմություն առաքինության մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2021 № 1 (33), էջ 3-17 |

Seyran Zakaryan

Տիեզերքի բնափիլիսոփայական պատկերը ըստ Գրիգոր Տաթևացու | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 19-32 |

Սեյրան Զաքարյան

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու միաստվածապաշտական վարդապետությունը | Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, Ե, էջ 50-65
1   2   3   4   5   6   7   8   17  |  See all