Silva S. Petrosyan
Biography
Education
Faculty of Philosophy, Sociology and Psychology, Yerevan State University: 1988 - 1993

Academic degree
Candidate - “The problem of Human Being in the Philosophy of David the Invincible, Great Armenian Philosopher of 5-6 centuries”, T.00.02 - 013 council of YSU and Institute of Philosophy and Law

Professional experience
From 2006: Associate Professor of the Chair of History of Philosophy of Yerevan State University
1997 - 2006: Assistant Professor of the Chair of History of Philosophy of Yerevan State University

Academic courses
Philosophy of Culture
Theory and History of Culture
The Methodics of Teaching Social Studies
Globalization and Culture
Philosophy of Crisis

Scale of professional interests
History of Philosophy
History of Armenian Philosophy
Theory of Culture
Philosophy of Human Being

Participation in grant projects
UNDP, Toleranse and Human Rights Manual Expert

Languages
Armenian, English, Russian

Professional membership
Member of the Scientific Board of Faculty of Philosophy and Psychology
Member of the Board of Journal “Human Being and Society”
Member of the NGO “Education without Boundaries”

Silva S. Petrosyan

Associate Professor | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of History of Philosophy
 
 

Book

Սիլվա Պետրոսյան

Դավիթ Անհաղթի հոգու խնամքի իմաստասիրությունը և արդիականությունը | Մենագրություն: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչություն: 2017թ․, 384 էջ, Հայաստան, Երևան

Ս. Ա. Զաքարյան, Հ. Ղ. Միրզոյան, Ս. Ս. Պետրոսյան, Ա. Ա. Սարգսյան, Ն. Ս. Մովսիսյան

Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ

Պետրոսյան Ս. Ս., Խաչատրյան Հ. Ռ.

Թրաֆիքինգ և մարդու շահագործում | Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ բուհերի դասախոսների և ուսանողների համար, հրատ., Երևան, 2013, 152 էջ

Խաչատրյան Ս. Ս., Պետրոսյան Ս. Ս.

Ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների համար | 8-րդ դասարանի բաժինը, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2013, 80 էջ

Ս. Պետրոսյան, Ռ. Մուրադյան , Ս. Խաչատրյան, Հ. Խաչատրյան, Կ. Նահապետյան

Թրաֆիքինգ: Մարդկանց շահագործում. թրաֆիքինգ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Երևան, 2010

Սիլվա Պետրոսյան

Քաղաքացիական որակների դասավանդումը գրական բարձրարժեք ստեղծագործությունների հիման վրա | «Մարդ և հասարակություն», 2010, թիվ 1

Ս. Պետրոսյան, Ս. Խաչատրյան, Հ. Խաչատրյան , Հ. Աղաջանյան, Կ. Վարդանյան

Հասարակագիտություն | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2009

Գ. Ղազինյան, Հ. Աղաջանյան, Ս. Պետրոսյան, Ս. Խաչատրյան, Հ. Խաչատրյան, Ա. Գյուլբուդաղյան, Ա. Վաղարշյան, Կ. Վարդանյան

Հասարակագիտություն 10-12 | (Ուսուցչի ձեռնարկ 10-12-րդ դասարանների Հանրակրթական ավագ դպրոցի բոլոր հոսքերի համար), «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2009, 120 էջ

Ս. Պետրոսյան, Ս. Խաչատրյան, Տ. Թովմասյան , Ա. Մանուկյան, Կ. Հարությունյան

Հասարակագիտություն-8, ուսումնական նյութեր | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2008

Սիլվա Պետրոսյան

Հմտությունների, վերաբերմունք/դիրքորոշումների և արժեքների գնահատում | «Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 5-6, էջ 79-96

Ս. Խաչատրյան, Ս. Պետրոսյան, Տ. Թովմասյան

Հասարակագիտություն | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007

Գ. Ղազինյան, Ս. Պետրոսյան, Ա. Վաղարշյան, Տ. Թովմասյան, Ն. Հարությունյան, Ս. Խաչատրյան

Հասարակագիտություն. ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների | Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2007, 128 էջ

Ս. Պետրոսյան, Ս. Խաչատրյան, Հ. Խաչատրյան

Հասարակագիտության ինտեգրված ուսուցում. ուսումնական ծրագրի մշակում և թեմատիկ միավորների օրինակներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Երևան, ԱՅՌԵՔՍ, 2006

Ա. Մանուկյան, Ս. Ավագյան, Ք. Աբելյան, Ս. Պետրոսյան

Քաղաքացիական կրթության ուսուցչի ձեռնարկ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2005

Ս. Խաչատրյան, Ս. Պետրոսյան, Թ. Տեր-Մկրտչյան , Մ. Խախամյան, Տ. Թովմասյան, Վ. Ավանեսյան

Քաղաքացիական կրթություն. ժողովրդավարության հիմնարար արժեքներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի 8-9-րդ դասարանների համար, Երևան, 2005

Ա. Մանուկյան, Գ. Վարդանյան, Ֆ. Խաչատրյան, Ս. Պետրոսյան

Տնտեսագիտության խնդրագիրք | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2005

Ս. Խաչատրյան, Ս. Պետրոսյան, Ա. Զոհրաբյան, Մ. Առաքելյան, Հ. Խաչատրյան, Ա. Արնաուդյան

Հասարակագիտության ուսուցման արդի հիմնահարցեր | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Երևան, 2005

Ս. Ս. Պետրոսյան

Հոգևոր արժեքների (կրոն, արվեստ) մնայուն դերը մարդու զարգացման գործընթացում | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մագիստրանտների համար

Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան, Գ.Ա. Ղարիբյան, Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան, Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան, Կ.Ս. Գաբուզյան, Վ.Վ. Քոչարյան, Գ.Ս. Ղազինյան, Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան, Ս.Հ. Խաչատրյան, Ս.Ս. Պետրոսյան, Գ.Ա. Մելքումյան

Մարդկային զարգացման հիմունքներ | Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
 

Article

Silva Petrosyan

Դիտարկումներ հոգեվերլուծության մշակույթի փիլիսոփայության մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 17-30 |

Silva Petrosyan

Մշակույթի փիլիսոփայական ընկալումը Հին Հունաստանում և Հռոմում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 44-54 |

Silva Petrosyan

Հայ մեծ հռետորն ու փիլիսոփան. Պարույր Հայկազն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 3-16 |

Silva Petrosyan

Ս. Ա. Զաքարյան, Արիստոտելը և XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 76-79 |

Silva Petrosyan

Մեկնարվեստի վերածնունդը կամ հայերենի երեք կերպերի մեկտեղումը (դիտարկումներ Մարկ Նշանյանի «Ֆրիդրիխ Նիցչէ՝ վասն ինքնիշխանութեան» մեկնության և Նիցշեի «Der Antichrist» երկի թարգմանության կապակցությամբ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 2 (26), էջ 36-47 |

Silva Petrosyan

David the Invincible as a Follower of Plato's Philosophy of the Care of the Soul | Plato's Philosophy in Interdisciplinary Context, 2018, 61-62 pp. |

Silva Petrosyan

Eduard Atayan: A Quest for Soul and Freedom | Concordia.International Journal of Philosophy, 2018, 73, 19-28 pp. |

С. С. Петросян

Философское осмысление «другого» в структуре идентичности (на примере армянских реалий) | Другой. Ближний и Дальний, 2017, стр. 140-144 |

Silva Petrosyan

David the invincible: philosophy as a lifestyle | Wisdom, 2016, 2 (7), pp. 148-154 |

Պետրոսյան Ս. Ս.

Գարեգին Նժդեհը հայկականության պահպանման և հանդուրժողականության որոշ հարցերի մասին | «Փիլիսոփայության պատմություն և արդիականություն», «Լիմուշ» հրատ., Երևան, 2012, էջ 20-28

Պետրոսյան Ս. Ս.

Որոշ արժանահիշատակ փաստեր գնահատման պատմությունից | «Մարդ և հասարակություն», N 5, 2012, էջ 3-14

S. S. Petrosyan

Ինքնության հիմնահարցի փիլիսոփայական վերլուծության որոշ խնդիրներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 136.4, Երևան 2012թ., էջ 3-15 |

Սիլվա Պետրոսյան

Հասարակագիտության դասեր ավագ դպրոցի ավարտական դասարանի համար | «Մարդ և հասարակություն», 2011, թիվ 2

S. S. Petrosyan

Դավիթ Անհաղթը փիլիսոփայության և արվեստի փոխհարաբերության մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 134.4, Երևան 2011թ., էջ 3-13 |

Սիլվա Պետրոսյան

Չափորոշչահեն կրթության որոշ հարցերի շուրջ | «Մարդ և հասարակություն», թիվ 6, 2010, էջ 11-18

Սիլվա Պետրոսյան

Մտորումներ «Եվրոպական ակումբների հայաստանյան ցանց» ծրագրի կրթական նշանակության մասին | «Մարդ և հասարակություն», թիվ 5, 2010, էջ 15-22

Սիլվա Պետրոսյան

Ինչ է մարդկանց շահագործումը (թրաֆիքինգը) | «Մարդ և հասարակություն», թիվ 1, 2010, էջ 57-63

Սիլվա Պետրոսյան

Փորձնական դաս «Հասարակագիտություն» առարկայի «Գեղագիտություն» բաղադրիչից | «Մարդ և հասարակություն», թիվ 2-3, էջ 91-96, 2009

Սիլվա Սարգսի Պետրոսյան

«Մոդա և ազգային հագուստ» թեմայի դասավանդումը | «Մարդ և հասարակություն», 2009, թիվ 2

Սիլվա Պետրոսյան, Կարինե Վարդանյան

Հասարակագիտության դասերի օրինակելի պլաններ | «Մարդ և հասարակություն», թիվ 5-6, 2008, էջ 81-92

Սիլվա Պետրոսյան

Ուսուցչի դերը | «Մարդ և հասարակություն», 2008, թիվ 3-4, էջ 16-36

Սիլվա Պետրոսյան

Գնահատումը հասարակագիտական առարկաների դասավանդման գործընթացում | «Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 5-6, էջ 9-27

Սիլվա Պետրոսյան, Սերոբ Խաչատրյան , Տիգրան Թովմասյան

«Ազատություն և պատասխանատվություն» թեման հասարակագիտության դասընթացում | «Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 4

Սիլվա Պետրոսյան

«Բնություն, մարդ և հասարակություն» թեմայի ուսուցումը | «Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 1, էջ 9-31

Ս. Ս. Պետրոսյան

Փիլիսոփայությունը և մշակույթի ճգնաժամի հաղթահարումը ըստ Ալբերտ Շվեյցեր | «Իմաստասիրական անդրադարձներ» փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի գիտական հոդվածների ժողովածու, 2006

Սիլվա Պետրոսյան

Գնահատում և ժողովրդավարություն | «Մարդ և հասարակություն», 2006, թիվ 1-2, էջ 10-20

Ս.Ս. Պետրոսյան

Կրթության համակարգում փիլիսոփայության դերի անհաղթյան ըմբռնումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2005, թիվ 2, էջ 120-132

Սիլվա Պետրոսյան

Դերային խաղի նշանակությունը քաղաքացիական կրթության դասերի ժամանակ | «Մարդ և հասարակություն», 2005, թիվ 1

Silva S. Petrosyan

Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայական մարդաբանական ուղղվածությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (105), Երևան 2001թ., էջ 25-36 |

Ս. Ս. Պետրոսյան

Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մարդաբանական ուղղվածությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2001, թիվ 3, էջ 25-36

Silva S. Petrosyan

Մահվան և կյանքի իմաստի հիմնախնդիրը Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 34-44 |

Ս. Ս. Պետրոսյան

Մահվան և կյանքի իմաստի խնդիրը Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2000, թիվ 3, էջ 34-44

Ս. Ս. Պետրոսյան

Դավիթ Անհաղթ. փիլիսոփայությունը որպես հոգու խնամք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2000, թիվ 1, էջ 104-109

Silva S. Petrosyan

Դավիթ Անհաղթ. փիլիսոփայությունը որպես հոգու խնամք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 104-109 |