Silva S. Petrosyan
Biography
Education
Faculty of Philosophy, Sociology and Psychology, Yerevan State University: 1988 - 1993

Academic degree
Candidate - “The problem of Human Being in the Philosophy of David the Invincible, Great Armenian Philosopher of 5-6 centuries”, T.00.02 - 013 council of YSU and Institute of Philosophy and Law

Professional experience
From 2006: Associate Professor of the Chair of History of Philosophy of Yerevan State University
1997 - 2006: Assistant Professor of the Chair of History of Philosophy of Yerevan State University

Academic courses
Philosophy of Culture
Theory and History of Culture
The Methodics of Teaching Social Studies
Globalization and Culture
Philosophy of Crisis

Scale of professional interests
History of Philosophy
History of Armenian Philosophy
Theory of Culture
Philosophy of Human Being

Participation in grant projects
UNDP, Toleranse and Human Rights Manual Expert

Languages
Armenian, English, Russian

Professional membership
Member of the Scientific Board of Faculty of Philosophy and Psychology
Member of the Board of Journal “Human Being and Society”
Member of the NGO “Education without Boundaries”

Silva S. Petrosyan

Associate Professor | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of History of Philosophy
 
 

Book

Սիլվա Պետրոսյան

Դավիթ Անհաղթի հոգու խնամքի իմաստասիրությունը և արդիականությունը | Մենագրություն: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչություն: 2017թ․, 384 էջ, Հայաստան, Երևան

Ս. Ա. Զաքարյան, Հ. Ղ. Միրզոյան, Ս. Ս. Պետրոսյան, Ա. Ա. Սարգսյան, Ն. Ս. Մովսիսյան

Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ

Պետրոսյան Ս. Ս., Խաչատրյան Հ. Ռ.

Թրաֆիքինգ և մարդու շահագործում | Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ բուհերի դասախոսների և ուսանողների համար, հրատ., Երևան, 2013, 152 էջ

Խաչատրյան Ս. Ս., Պետրոսյան Ս. Ս.

Ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների համար | 8-րդ դասարանի բաժինը, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2013, 80 էջ

Ս. Պետրոսյան, Ռ. Մուրադյան , Ս. Խաչատրյան, Հ. Խաչատրյան, Կ. Նահապետյան

Թրաֆիքինգ: Մարդկանց շահագործում. թրաֆիքինգ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Երևան, 2010
1   2   3   4  |  See all
 

Article

Սիլվա Պետրոսյան

Գնահատումը հասարակագիտական առարկաների դասավանդման գործընթացում | «Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 5-6, էջ 9-27

Սիլվա Պետրոսյան, Սերոբ Խաչատրյան , Տիգրան Թովմասյան

«Ազատություն և պատասխանատվություն» թեման հասարակագիտության դասընթացում | «Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 4

Սիլվա Պետրոսյան

«Բնություն, մարդ և հասարակություն» թեմայի ուսուցումը | «Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 1, էջ 9-31

Ս. Ս. Պետրոսյան

Փիլիսոփայությունը և մշակույթի ճգնաժամի հաղթահարումը ըստ Ալբերտ Շվեյցեր | «Իմաստասիրական անդրադարձներ» փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի գիտական հոդվածների ժողովածու, 2006

Սիլվա Պետրոսյան

Գնահատում և ժողովրդավարություն | «Մարդ և հասարակություն», 2006, թիվ 1-2, էջ 10-20
1   2   3   4   5   6   7  |  See all