Siranuysh M. Galshoyan
Biography
Education
1991 - 1996: YSU, Faculty of Oriental Studies, Department of Turkish Studies
1996 - 2001: YSU, Faculty of Oriental Studies, Department of Turkish Studies (PhD student in Philology)

Academic degree
PhD - The Epic World of Yasar Kemal, 07.11.2014 (PhD degree in Philology)

Professional experience
1996 - 2014: YSU, Faculty of Oriental Studies, Lecturer
2014 - till now: YSU, Faculty of Oriental Studies, Assistant professor

Academic courses
Turkish Language

Scale of professional interests
Turkish Language
Modern Turkish Literature

Languages
Armenian, Russian, English, Turkish

siranuysh.galshoyan@ysu.am

Siranuysh M. Galshoyan

Assistant | Faculty of Oriental Studies - Chair of Turkish Studies
 
 

Article

Սիրանույշ Գալշոյան

Օսմանյան կայսրությունում թուրքմենական ցեղերի բռնի վերաբնակեցման անդրադարձը Յաշար Քեմալի «Հազար ու մի ցուլերի լեգենդը» վեպում | Երևան, 2016, հատոր XII, էջ 109-119

Սիրանույշ Գալշոյան

Յաշար Քեմալի ստեղծագործական որոշ առանձնահատկությունների շուրջ | Թյուրքագիտական և Օսմանագիտական հետազոտություններ, Երևան, 2011, պրակ VII, էջ 307-314